25 aug 2013

Torsdagslektionen: Familjesidorna

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Religion, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Familjesidan – något man närmar sig med värdighet

En av tidningens mest lästa sidor är ”Familjesidan” som ofta har något annat namn, Nära och kära, Personligt, etc. Där hittar man födelse- och dödsannonser, meddelanden om förlovningar, giftermål, etc. Många gånger finns där även personliga porträtt av någon jubilar, eller avliden. Det finns många infallsvinklar när man ska arbeta med de här sidorna, men det fordrar vanligtvis en viss eftertänksamhet och känslighet – det får inte bli vulgärt.

Tidsåtgång
Utgå ifrån dagens sida men utnyttja hela veckan så får ni ett bättre underlag för övningarna.

Förutsättningar
Här gäller det att ha tillgång till papperstidningar, den här typen av material brukar inte finnas på tidningarnas webbsidor.

Övningar i geografi/samhällskunskap

Undersök dödsannonser ur olika perspektiv:
1. Hur gamla har människorna blivit. Granska dödsannonserna i minst en vecka och räkna ut medellivslängden. Jämför med siffrorna för hela Sverige.
2. Sverige är idag ett mångkulturellt land med alla de stora religionerna representerade i befolkningen. Märks detta på den familjesida ni granskar?
3. Titta på födelseannonser också: Hur ser fördelningen ut mellan pojkar och flickor? Hur är fördelningen födda pojkar och flickor i Sverige under ett år (2012)?
4. Hittar du många tecken, generellt, på ”familjesidan” som visar på att Sverige är ett mångkulturellt land? Eller är det så att de nya svenskarna ännu inte hunnit inta den här sidan (sidorna)?

Övningar i religion

För några decennier sedan förekom enbart kors som symboler i dödsannonser, idag finns en uppsjö av olika symboler. Vilka symboler förekommer? Sammanställ vad ni hittar i er egen tidning och/eller i andra tidningar. Vad säger symbolerna om de avlidna? Diskutera!
Titta här vad Dagens Nyheter erbjuder: http://kund.dn.se/annonsera-privat/symboler-dodsannons/
Välj ut era favoriter och diskutera i klassen vad som är lämpligt och inte lämpligt.
I dödsannonser finns ofta inbjudan till begravningsgudstjänst, eller annan ceremoni. Vilka olika ceremonier förekommer?
Passa på att diskutera hur man uppför sig på en begravning. Vilka oskrivna ”lagar” finns det? Läs mer här:
http://www.fonus.se/hedra/vett-och-etikett/

Övning i svenska

Skriv en levnadsteckning över någon människa du känt eller beundrat, en människa som är avliden. Försök dock att hålla den neutral, det ska alltså inte bli någon beundrarskrift men ändå ett innehåll som visar respekt för människan! Försök att göra levnadsteckningen lite speciell. Du kan naturligtvis redogöra för personens liv från födelse fram till idag, men det blir ofta lite mer levande om du kan lyfta fram sådant du tycker är extra viktigt. Plocka fram fina exempel ur människans liv. Du kan exempelvis inleda med något som du tycker karakteriserar personen, eller börja med något som hänt nyligen och därefter plocka ”godbitar” ur personens liv. Har du tillgång till citat från personen i fråga kan de ”lyfta” din text.
Hittar ni levnadsteckningar i tidningen så läs och diskutera – är de ”bra skrivna”, eller?


 

Kopplingar till skolans styrdokument

 

Ur läroplanen
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.


 

Tidningsskolan

 

Läsarundersökningar
Familjesidorna är också en av de mest lokala sidorna. Här gäller det medborgarna inom tidningens spridningsområde, nyheter om födda, döpta, förlovade, gifta, jubilarer och avlidna. Många gånger påstås det att det är äldre som läser de här sidorna men det är en sanning med modifikation. Speciellt gäller det barnbilder och bilder på nygifta som har en betydligt yngre publik. Tittar man på läsarsiffror på familjesidorna så är det just dödsannonser och barnbilder (nyfödda) som toppar listan. Något fler kvinnor tittar på dödsannonser än män. När det gäller barnbilder dominerar kvinnorna totalt. Vid en läsarundersökning som gjordes av Smålandsposten i Växjö svarar 70 procent av kvinnorna att de tittar på barnbilder medan 33 procent av männen tittar. Ser man siffrorna för hela familjesidan så tittar 100 procent av kvinnorna på sidan och 75 procent av männen, vilket sammantaget ger 88 procent av samtliga läsare. Läser något, det vill säga inte bara tittar på sidan, gör 80 procent av kvinnorna och 38 procent av männen. Det är 59 procent av alla vilket gör sidan till den mest lästa tillsammans med nyheterna på de lokala sidorna.

En snäll sida
Familjesidan är en ”snäll sida”. Här finns inga reportrar som ”vill sätta dit någon”, det vill säga kritiskt granska vad någon gjort. Tvärtemot kan det vara så att en jubilerande politiker väljer att tala ut i ett förtroligt samtal på just familjesidan därför att där kan han/hon slappna av på ett annat sätt.
Men även om familjesidan är ”snäll sida” så tål tidningarna inte vad som helst, tydligen. Här är en bra länk att diskutera i klassrummet:
http://www.di.se/artiklar/2013/7/27/dn-stoppade-stenbeckpolarnas-hyllning/

På familjesidan finns en chans för varje länsbo att en gång i livet vara med i tidningen. Man behöver inte vara bra på något eller vara brottsling för att familjesidan ska skriva. Det räcker med att fylla år. Just de fakta som redovisas på sidan gör att den blir en lokal rapportör om sådant som nästan alla är ”nyfikna på”.

 

Förberedelser

Här gäller det att ha tillgång till papperstidningar, den här typen av material brukar inte finnas på tidningarnas webbsidor.

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.