25 aug 2013

Torsdag: Fira klassen med en egen sida

1-34-6 Arkiv
Kurs: Bild, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Torsdag: Fokus på familjesidorna
På familjesidorna uppmärksammar dagspressen människor i alla åldrar, de som nyss kommit till världen, eller gått ur tiden och de som har något att fira eller uppmärksammas för. Här finns både redaktionellt material och möjlighet att till exempel köpa dödsannonser och firarannonser.
Vissa dagstidningar skickar ut en förfrågan till jubilarer om publicering i tidningen. Personporträtt kan även förekomma på andra sidor i tidningen och utifrån andra grunder än födelsedagar. Varje tidning har sin egen policy för familjesidan vad det gäller innehåll och familjeannonsernas placering.

Lågstadiet

Klassens familjesida

Titta hur tidningen firar födelsedagsbarn. Granska hur sidan ser! Är barnen placerade hur som helst! Leta efter unga ”kändisar”! Varifrån kommer bilderna? Vem är det som firar? Kostar firandet något? Hur skulle en firarsida se ut med enbart barn från klassen? Arbeta med kamera, mobil, ipad och dator och tillverka en! Läs mer i tidningsskolan!


Lgr 11
Kursplanen i bild
Syfte: I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man
framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Årskurs 1-3
• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Kursplanen i svenska
Syfte: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Årskurs 1-3
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.


 

Mellanstadiet

Tipsa tidningen!

Vad kan man läsa på tidningens familjesida? Låt eleverna lista innehållet och sedan ge förslag på hur de skulle vilja se en familjesida i sin dagstidning. Låt eleverna börja med en innehållslista. Kanske kan de exemplifiera listan så här:
- Födelsedagsbarn – William Arkan fyller fem år.
– Begravningar – Oskar Karlsson begravdes i Sätila kyrka.
– Personporträtt – Stina Nilsson fyller 50 år.
– osv
Diskutera hur läsvärda familjesidorna är. Vad är bra? Vilka läsare vänder de sig till? Finns det något som borde förändras, kanske till och med tas bort? Föreslå nya inslag på familjesidan! Skicka synpunkter i mejl till familjeredaktören och/eller tidningens chefredaktör. Synpunkter från unga läsare är särskilt värdefulla för varje dagstidning.


 

Lgr 11
Kursplanen i samhällskunskap
Syfte: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.


 

Tidningsskola

Klassens firarsida

Förslag på arbetsgång, om klassen vill göra en egen familjesida.
– Låt barnen ta bilder på varandra.
– Lägg in bilderna i datorn och skriv ut så att varje barn har en egen bild.
– Låt var och en i klassen skriva sin egen firartext med namn, ålder, dag -och födelseår och vem som de tycker ska fira dem. Alternativt fira varandra i klassen.
– Sätt ihop klassens familjesida, gärna efter kalenderåret.
Om ni har tillgång till ett redigeringsprogram kan hela arbetet göras i datorn.

Ta en bild på resultatet och skicka till tidningens familjereporter och berätta hur ni har gjort och vad ni tycker bör finnas på en familjesida.

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.