22 sep 2013

Tolvåringar flyttar hemifrån för att börja i superklasser

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 40 min
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Syfte: Att diskutera skolans ansvar för att stimulera alla elever. Att fundera över vilka val som är viktiga i en viss ålder.

Bakgrund: Spetsutbildningar finns redan på gymnasienivå men nu införs de på prov även på högstadienivå. Tio utbildningar med max 30 elever i varje startas hösten 2012, spritt över hela landet. Utbildningsminister Jan Björklund som står bakom förändringen menar att alla elever har rätt att bli stimulerade på sin nivå. Men kritiken är hård från vissa håll eftersom många svenska elever inte ens når godkänt och dessa utbildningar befaras öka klyftorna. Vad tycker ni? Vad är skolans viktigaste uppdrag?

Basuppgift

Förberedelser: Endast skrivmaterial
Tidsåtgång: ca 40 minuter

Läs gemensamt artikeln Profilklasser för 12-åringar i Svenska Dagbladet om de nya utbildningarna. Låt eleverna först skriva svar på frågorna och sedan diskutera dem med en klasskamrat.

1. Varför kallas klasserna för särskilt duktiga elever för “spetsklasser”, tror du? Ibland kallas de för “elitklasser”. Är det någon skillnad i betydelse mellan de olika orden? Vilken?

2. De som vill gå i klassen får göra speciella antagningsprov i just det ämnet. Tycker du att det är bra eller dåligt? (Förut har det inte varit tillåtet med antagningsprov i teoretiska ämnen på högstadiet).

3. Det ska finnas olika spetsklasser för olika ämnen. Klasserna kommer bara finnas på några orter i Sverige. Skulle du vilja gå i en av dessa klasser? I vilket ämne i så fall?

4. Skulle du kunna tänka dig att flytta hemifrån för att gå i en klass som är speciellt anpassad till ditt favoritämne?

5. Spetsklasserna behöver inte följa vanlig timplan utan kommer ha fler lektioner i spetsämnet. Kan du komma på något som är bra respektive inte är bra med det?

6. Tror du att lärarna kommer att vara bättre eller sämre än i vanliga klasser. Varför?

7. Tror du att dina föräldrar skulle vilja att du gick i en spetsklass eller i en vanlig klass?

8. På Adolf Fredrik (som är en grundskola inriktad mot musik) finns redan antagningsprov som man måste klara för att komma in. Tycker du att man ska få ha antagningsprov i vissa ämnen för att komma in på en särskild utbildning? I så fall i vilka ämnen?

9. En del, t ex socialdemokraten Mikael Damberg, tycker att det är fel att införa dessa klasser eftersom klyftorna mellan duktiga och svaga elever kommer öka. Tycker du att han har rätt eller fel? Nu är det maximalt 300 elever som kan komma in på spetsutbildningarna. Skulle ditt svar bli annorlunda om det skulle röra sig om 3 000 elever?

10. Många elever har idag svårt att nå målen och trots att de går nio år i skolan lämnar de den med ofullständiga betyg. Varför är det så, tror du?

Extrauppgift 1

Förberedelser: Endast skrivmaterial. Vill du kan du istället låta eleverna diskutera frågorna i par.
Tidsåtgång: ca 40 minuter

Läs artikeln Jag brukade hjälpa läraren i Svenska Dagbladet tillsammans.

1. Vilket ämne gick Per i artikeln i profilklass i?

2. Varför tror du att man har valt att fotografera Per på ett bibliotek?

3. Tycker Per att det verkar bra eller dåligt för högstadieelever att gå i spetsklass på högstadiet? (Själv gick han ju i en spetsklass fast på gymnasiet)

4. Per brukade hjälpa läraren på lektionerna. Skulle du vilja göra det om du var jätteduktig i ett ämne? Varför eller varför inte?

5. Per säger att man har många andra saker att tänka på i högstadiet än sitt bästa ämne. Ge några exempel på vad det kan vara.

6. Idag går Per två stora högskoleutbildningar. Varför gör han det? Räcker det inte med en?

7. Han tycker att skolan måste ordna boendet om högstadieelever ska flytta till en annan ort. Han föreslår internat, alltså ett gemensamt ställe där elever bor, kanske två och två i samma rum. Vilket skulle du välja, att bo på internat eller att vara inneboende hos en familj? Motivera.

8. Han gillar inte ordet “elitklass”. Varför?

Extrauppgift 2, värderingsövning

Förberedelser: Flytta gärna stolarna så att de står i en ring. Då är det lättare för eleverna att se varandras val och få ögonkontakt.
Tidsåtgång: ca 40 minuter

Låt gärna några elever komma till tals efter varje fråga, helst några som håller med och några som inte gör det. Be eleverna att byta plats om de håller med om påståendet (eller om det är sant) annars sitter de kvar.

 • Alla elever har rätt att få utvecklas och lära sig mycket i skolan
 • En spetsutbildning är en utbildning för de allra bästa i ett ämne
 • Jan Björklund är Sveriges utbildningsminister
 • Jag vet vilket mitt bästa ämne är
 • Jag vet något som skulle bli svårt för mig om jag flyttade hemifrån när jag var 12 år
 • Mina föräldrar skulle tycka att det var okej att jag flyttade om jag fick en superbra utbildning
 • Spetsskolorna kommer bara bli 10 stycken till en början och de ska ligga utspridda över Sverige. Byt plats om du kan räkna ut ungefär hur många det blir per landskap (det finns ju 25 landskap)
 • Barn kan bli stressade av att gå i klasser med bara superduktiga barn
 • Lärarna kommer nog vara bättre än i en vanlig klass
 • I Sverige är väldigt många barn bra på matematik och no-ämnen
 • Det är bra med speciella klasser för dem som är duktiga i idrott eller musik
 • Det är bra med speciella klasser för dem som är duktiga i ett ämne, oavsett vilket ämnet är
 • Jag tror att väldigt många elever i sjuan kan tänka sig att flytta för att gå i en skola som är specialiserad på just deras ämne
 • Jag tror tvärtom, alltså att väldigt få elever i sjuan kan tänka sig att flytta för att gå i en skola som är specialiserad på just deras ämne
 • När man är 12 år märks det man är superduktig på något
 • När man går på högstadiet är det bättre att hålla på med många saker än bara sådant som man är superbra på
 • Det verkar svårt att flytta till en annan stad utan sin familj
 • Jag tror att många föräldrar kommer försöka få in sina barn i de här klasserna

Extrauppgift 3

Förberedelser: Penna. Kopiera upp denna text som kommer från Folkpartiets hemsida så att eleverna har varsin.
Tidsåtgång: ca 40 minuter

Säg att eleverna ska få läsa varför Jan Björklund, Sveriges utbildningsminister, tycker att spetsutbildningarna är så viktiga. Be dem att stryka under sådant som de håller med om och ringa in sådant som de tycker att han har fel i. Låt dem sedan jämföra med en klasskamrat! Kanske skriver ni ett brev till honom och berättar vad ni tycker?

Koppling till läroplan

Lgr 11 säger: Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Länkar

Här hittar ni mer länkar till de nya spetsutbildningarna på högstadienivå
Dagens Nyheter: Klart för elitklasser på högstadiet
Aftonbladet: Klart för elitklasser på högstadiet
Nerikes Allehanda: Elitklasser kan bli verklighet i Örebro

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.