22 aug 2013

Tisdagslektionen: In- och utrikesnyheter

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Spänner över lite längre tid
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Inrikes – utrikes

De allra flesta lokaltidningar har en sida för svenska nyheter, inrikes, och en sida för utländska nyheter, utrikes. De här sidorna utgör vanligtvis ett koncentrat av de viktigaste TT-telegrammen som inkommit det senaste dygnet. Att granska de här sidorna under en längre tid kan vara ytterst givande och kan ge eleverna en vana att skaffa sig nyheter från seriösa medier.
Kanske kan ni stimulera eleverna att börja följa nyhetsflödet kontinuerligt!

Tidsåtgång
De här övningarna tar sin tid då man måste följa in- och utrikessidorna över en längre period, gärna hela tidningsveckan, eller två veckor, eller en hel månad.

Förutsättningar
Här krävs tillgång till papperstidningen. In-och utrikes brukar inte ligga på tidningarnas webbsidor.

Samhällskunskap

Valet av nyheter på inrikes och utrikessidorna säger ganska mycket om nyhetsflödet i Sverige och världen. Granska inrikes- och utrikessidorna under en längre period. Varifrån kommer rapporteringen? Är det så som vi vanligtvis tror att så gott som alla nyheter kommer från Europa och Nordamerika? Blir Afrika helt tomt?
Försök att förklara er statistik. Vad är det som gör att nyheterna har det ursprung som det har under den givna perioden?
Vilka är det som återger nyheterna? Ledande nyhetsbyråer i Sverige är franska AFP och brittiska Reuters. Dominerar de nyhetsflödet? Gör statistik över vilka nyhetsbyråer som återger nyheterna.
Ta reda på mer om Sveriges ledande nyhetsbyrå, TT. Hur arbetar man på TT?

Geografi

Varför inte ge eleverna en veckouppgift, eller kanske för en hel månad:
Använd en Sverigekarta och en världskarta, antingen papperskartor eller digitala versioner från nätet. Pricka in alla platser varifrån nyheter kommer. Bildar nyhetsursprungen något mönster? Ta fram befolkningssiffror för de länder varifrån de flesta nyheter kommer. Hur stor andel av världens befolkning finns i de länder varifrån de flesta nyheter kommer?
Ta reda på mer om de platser varifrån nyheterna kommer!


 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Centralt innehåll: Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.


 

Tidningsskolan

I Sverige är det TT som är den helt dominerande nyhetsbyrån.
Så här skriver man om sig själv på hemsidan (tt.se):

TT störst i Norden
Drygt hundra journalister ser till att svenska massmedier kan lita till TT som snabb och korrekt nyhetskälla dygnet runt, året runt.

TT:s redaktion arbetar ungefär på samma sätt som en stor dagstidning. Reportrarna samlar information, skriver och får sina texter redigerade.
Men när en text är klar upphör likheterna. Inom någon minut har artikeln nått alla TT:s abonnenter inom landets dagspress, radio och tv samt via sms och webbversioner även kunder utanför medierna.
Ofta är en TT-text bara något tiotal rader, ibland bara en, eftersom TT rapporterar fortlöpande från större händelser. Fortgående redigeras dessa korta textbitar ihop till längre sammanfattningar.
Parallellt med den snabba rapporteringen skriver TT:s journalister förklarande bakgrunder och faktatexter som sätter händelserna i sitt sammanhang. Tätt samarbete med bildbyråer garanterar kompletterade bilder och nyhetsgrafik.
Byråns journalister är fördelade på redaktioner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå och Luleå. Utrikesnyheterna grundas på rapporter från egna medarbetare i andra länder och samarbete med internationella nyhetsbyråer.
De elektroniska mediernas framväxt och den snabba utvecklingen av mobila tjänster har fört ihop ljud, rörliga bilder och text på ett helt nytt sätt och TT är i dag Sveriges ledande leverantör av nyheter, multimediatjänster, servicematerial och annat innehåll till den svenska medievärlden.
TT Nyhetsbyrå är Nordens största nyhetsbyrå och ägs av de största tidningarna och mediebolagen bakom dem.

De tre största nyhetsbyråerna i världen är:

  • AP (Associated Press), USA. Har 3700 anställda och har kontor på över 300 platser (inte i så många länder!)
  • Reuters, Storbritannien. Huvudkontor i London.
  • AFP (Agence France-Presse), Frankrike. Huvudkontor i Paris men har cirka 2000 medarbetare i 165 länder.

Andra betydande nyhetsbyråer:

Nya Kina, Beijing
Interfax, Moskva
Itar-Tass, Moskva

Övriga nordiska länder:
Finska Notisbyrån (FNB)
Ritzaus Bureau, Danmark

Förberedelser

Här krävs tillgång till papperstidningen. In-och utrikes brukar inte ligga på tidningarnas webbsidor.

Syfte

Kanske kan ni stimulera eleverna att börja följa nyhetsflödet kontinuerligt!

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.