22 aug 2013

Tisdag: Nyhetsresan

1-34-6 Arkiv
Kurs: Geografi
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Bakgrund:

Det är stor skillnad på hur lokaltidningar och rikstidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet nyhetsvärderar i sina pappers- och nättidningar. Nyheter från Sverige och världen får mindre utrymme i en lokal morgontidningen och placeras sällan på förstasidorna eller toppar nätupplagan, medan rikstidningarna ger större utrymme i alla sina medier. Kvällspressen och rikstidningar har egna utrikeskorrespondenter, men hämtar också in – och utrikesnyheter från TT och andra nyhetsbyråer. Så gör också lokaltidningar.
TT Bildarkiv erbjuder nyhetsbilder. Alla dagstidningar som är anslutna till TT kan fritt välja bland senaste nytt och/eller köpa färdigproducerade sidor. Nyheter från TT finns också på sportsidorna och bland temanyheter..

Årskurs 1-3

En nyhetsresa i Sverige och världen
Leta efter nyheter från TT. Hur många eleverna hittar beror på vilken dagstidning de läser. Gör en nyhetsresa i Sverige och världen! “Res med” på kartan. Samtala om händelser, platser, personer, länder, världsdelar, kommunikationer, elevernas egna kopplingar med mera. En enda nyhet kan fylla en hel lektion.

 


Lgr 11
Kursplanen i geografi
Syfte: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper
om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.


 

Årskurs 1-3

• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge
på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Årskurs 4-6

Lägesrapport från vecka 41
Hjälps åt i klassen och sammanställ en rapport om läget i Sverige och i världen vecka 41 2013. Hämta nyheter i dagstidningen och presentera i klassen. Stanna inte bara vid ett återberättande av själva nyheten utan försök ge en bakgrund till den aktuella nyheten och en analys om vad som kan hända framöver.


 

Lgr 11
Kursplanen i geografi
Syfte: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper
om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.


 

Tidningsskolan

De sex journalistiska frågorna VAD, VAR, NÄR, VEM/VILKA, HUR och VARFÖR sitter i ryggraden hos varje journalist. Svaren på dessa frågor är basen i en notis och kärnan i en nyhetsartikel. På bara ett par meningar i början av texten kan och ska en journalist berätta det viktigaste. Sättet att skriva journalistiska texter underlättar för eleverna att återberätta en nyhetstext.

Förslag på arbetsgång vid nyhetsprat i klassen:

1. Eleverna läser igenom sin nyhetstext med pennan i hand.

2. De stryker under svaren på respektive fråga:

– Vad har hänt?

– När hände det?

– Var hände det?

– Vem eller vilka var inblandade?

– Varför hände det?

– Hur gick det till?

3. De tränar sig att med hjälp av understrykningarna muntligt återberätta händelsen, alternativt skriver ner en liten sammanfattning.

4. Kanske finns nyheten i någon webbtidning så att de även kan visa nyheten därifrån?

5. Arbeta gärna parallellt med kartor.

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.