20 aug 2013

Tidningsskolan: Tisdag

1-34-67-9 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

De sex journalistiska frågorna VAD, VAR, NÄR, VEM/VILKA, HUR och VARFÖR sitter i ryggraden hos varje journalist. Svaren på dessa frågor är basen i en notis och kärnan i en nyhetsartikel. På bara ett par meningar i början av texten kan och ska en journalist berätta det viktigaste. Sättet att skriva journalistiska texter underlättar för eleverna att återberätta en nyhetstext. 

Förslag på arbetsgång vid nyhetsprat i klassen:

1. Eleverna läser igenom sin nyhetstext med pennan i hand. 

2. De stryker under svaren på respektive fråga:

– Vad har hänt?

– När hände det? 

– Var hände det?

– Vem eller vilka var inblandade?

– Varför hände det?

– Hur gick det till?

3. De tränar sig att med hjälp av understrykningarna muntligt återberätta händelsen, alternativt skriver ner en liten sammanfattning.

4. Kanske finns nyheten i någon webbtidning så att de även kan visa nyheten därifrån?

5. Arbeta gärna parallellt med kartor.

 

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.