20 aug 2013

Tidningsskolan: Måndag

7-9 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: Nyheter
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Tidningens layout ska hjälpa läsaren in i texten. Det är redigerarens uppgift att arbeta med den och skapa läsbara artiklar och sidor. Det är viktigt att inte bryta den så kallade läskedjan. I den här ordningen läser den vanlige tidningsläsaren:
- Bild
- Rubrik
- Bildtext
- Ingress och vidare i artikeln, brödtexten.

Lathund för redigering

  • Rubriken ska locka till läsning och ha täckning i texten.
  • Bildens innehåll ska stämma med det som står i rubriken.
  • Bildtexten ska vara intressant och uppmuntra läsaren till att läsa hela artikeln. Det är bra om den berättar något mer än det som läsaren redan ser på bilden.
Ingressen ska vara lätt att läsa och locka till fortsatt läsning.
Brödtexten ska ge detaljer och innehåll och ska delas upp i stycken.
Mellanrubriker ger vilopauser för ögat och gör texten överskådlig.
Byline berättar vem som skrivit texten och tagit bilden.

Det kännetecknar faktatexter

Det finns många olika sorters texter i en tidning. Särskilt viktigt är det att kunna skilja på faktatexter och åsiktstexter. Viktigt inom journalistiken är att faktatexter ska bygga på kontrollerade faktauppgifter och inte på journalistens egna värderingar.

Exempel på faktatexter:

  • Nyhetsartiklar
  • Notiser
  • Reportage
  • Intervjuer
  • Personporträtt

Mer om nyhetstexter i Mediekompass lärarhäfte, Tidningens texter, del 1.

TidningensTexter_DelA

Nyhetsvärdering

De nära nyheterna har högt läsvärde och utgör större delen av nyhetsförmedlingen i lokalpressen. De är viktiga inte minst för att hjälpa oss att förstå de stora sammanhangen. Lokaltidningens granskning av samhälle, politik och ekonomi med människan i centrum är också viktig för förståelsen av omvärlden.

 

 

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.