27 feb 2013

Tidningskunskap för de yngre

1-34-6
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 11 apr 2016

Sju spännande övningar för de yngre kring tidningskunskap. Undersök tidningsvanor, lär er om tidningsord, prata om insändare, öva källkritik och lek med Tryckfels-Nisse!

Övning 1: Tidningsvanor

Visa upp lokaltidningen. Fråga om de har tidningen hemma eller kanske någon annan tidning. Prata om vem i familjen som läser den. Kanske läser olika personer olika delar eller kanske läser de den vid olika tidpunkter? Fråga om de själva läser den och i så fall när. Fråga gärna om de läser den i ordning eller om de börjar med någon speciell avdelning. Låt dem sätta ut en etta (1) på det de skulle läsa först i dagens tidning, och två på det de skulle läsa därefter och så vidare upp till fem. Para sedan ihop dem och låt dem berätta om sina siffror. Förstås ska de också berätta varför de läser just detta. Kanske gör ni ett diagram som visar vad de flesta i klassen helst läser? Berätta gärna vilka dina egna siffror är och varför du börjar med just de sidorna.

Övning 2: Tidningsord

Skriv följande tidningsord på tavlan.

rubrik, vinjett, artikel, bild, insändare, bildtext, brödtext, annons, ingress och liknande tidningsord beroende på elevernas ålder.

Be eleverna att de skriver av orden på varannan rad i sitt skrivhäfte. Kanske kan ni ha ett häfte just för mediekunskap? Sedan ska de klippa ut ett av ovanstående tidningsord som de är helt säkra på, till exempel en annons. Efter det kommer de fram och visar vad de har. Klasskamraterna ska sedan gissa skriftligt vilket av orden som den urklippta delen passar på. Om Sara till exempel har klippt ut en annons så skriver de ”Sara” på raden där ordet annons står och så är det nästa persons tur. På så vis kan man jämföra likheter och olikheter mellan olika annonser. Kanske blir några av de svårare orden kvar, till exempel vinjett eller ingress. Då kan du som lärare visa en sådan och fråga hur man kan definiera den – till exempel är en ingress ofta skriven i fet stil och kommer efter rubriken.

Övning 3: Vem där?

Dela in klassen i två delar. Leta fram familjesidorna. Låt till exempel pojkarna ta hand om födelseannonserna och flickorna om dödsannonserna. Uppgiften är att ge ledtrådar så att den andre kan gissa vilken av annonserna det handlar om. Såhär:

”Den här personen gillade nog att cykla. Han hade en dotter och en fru. Jag tror att dikten är från bibeln men jag är inte säker. Han blev nästan 71 år.”

Och så frågar den andre om det t ex är Josef Karlberg?

Sen byter man så att den andre får ge ledtrådar. När man är klar kan man byta partner. Denna övning brukar leda fram till frågor om tidningens betydelse för att sprida lokal information. Säkert vill några av eleverna själva berätta vad de skulle vilja ha för symbol i sin egen dödsannons och kanske har några sina egna födelseannonser kvar som de kan ta med.

Övning 4: Vad tycker du?

Leta upp en insändare som intresserar dig. Ibland finns det en egen avdelning för barn i tidningen. Berätta för en klasskompis vad den handlar om. Kanske har ni hört talas om ämnet förut? Var i så fall? Diskutera först om ni håller med personen som har skickat in den eller om ni har en annan åsikt. Skriv sedan en gemensam insändare, antingen kan den vara ett svar på insändaren som ni läste eller en helt fristående. Skriv inte för långt, en insändare blir läst av fler om den är kort, max 150 ord.

Övning 5: Sant eller falskt?

Ge klassen i läxa att läsa en utrikesnyhet. Här kan det vara en lite svårare text eftersom de flesta har mer tid och mer hjälp på hemmaplan. När de har läst den ska de göra fem påståenden om texten. Några ska vara sanna och några ska vara falska. När de kommer tillbaka med läxan ger du varje elev ett rött falsktkort och ett blått santkort. Sedan kommer eleverna fram i tur och ordning och säger sina påståenden medan klasskamraterna blundar (lägger ner huvudet på bänken brukar nästan fungera bättre) och visar upp sitt röda eller blå kort. (Som lärare får du här dessutom ett gratis läsförståelsetest)

Övning 6: Tryckfelsnisse

Välj tillsammans med klassen ut fem stora rubriker som berättar om dagens största nyheter. Försök få med olika slags nyheter. Alla skriver av de fem rubrikerna i sitt skrivhäfte, Eleverna förändrar sedan ett av orden i en av rubrikerna. Till exempel om rubriken var ”Konferens i dag kan avgöra Libyens öde” så kan de ändra ordet ”dag” till ”Haag”. De skriver ner den felaktiga meningen och läser sedan upp den för klassen som ska försöka komma på vilket det felaktiga ordet är. Rimma gärna eller gör det finurligt men kom ihåg att det bara får vara ett enda ord som förändras. Förstås ska klasskamraterna inte ha de rätta rubrikerna framför sig utan de ska försöka komma ihåg dem. Prata om varför rubriken är så kort och betydelsen av vilka ord man väljer att använda.

Övning 7: Annonspresenten

Berätta för eleverna att de får 100 kronor att köpa något från en annons i present till en familjemedlem. De ska komma på ett rim så att klasskamraterna ska kunna lista ut vad det är. Om övningen känns för svår kan de vara i par när de hittar på rimmen. Klasskamraterna ska sedan bläddra i sina tidningar och försöka hitta presenterna. Här är några exempel:

  • Grattis mamma! Av mig får du något i en tub som även har hatt. Du kan använda det både innan och efter det har varit natt (det är tandkrämen på sidan 11)
  • Grattis pappa! Du får något som du kan ha på din gröt. Den är röd, kommer från Bob och är antagligen ganska söt (det är en burk lingonsylt på sidan 23)
  • Grattis kära syster! När du ska ut på gården och leka kan denna i sitt snöre åt olika håll peka (det är en jojo på sidan…)

Koppling till läroplanen

Svenska åk 4-6
Informationssökning och källkritik
– Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Läsa och skriva
– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt urskilja texters budskap

Samhällskunskap åk 4-6
Information och kommunikation
– Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier
– Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt

 

Förberedelser

En klassuppsättning av lokaltidningen

Syfte

Att med hjälp av lokaltidningen göra eleverna nyfikna på hur en tidning är uppbyggd och att bli bekanta med olika tidningsuttryck.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.