31 aug 2013

Text: Olika sorters nyhetstexter

7-9
Kurs: Svenska
Lektionsantal: Valfritt
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 14 dec 2015

En nyhetsartikel inleds med en ingress eller en så kallad halvfet inledning (några ord i början av texten), som har till uppgift att föra läsaren vidare in i brödtexten.
När reportern vill ge en tydlig närvarokänsla väljer de gärna reportageformen. Reportagen varierar i längd och har det gemensamt att de med ett målande språk ”bjuder in” läsaren i handlingen. Här är bilderna särskilt viktiga för berättandet.
Notisen kallas ibland för ”tidningens pärla” för att den är kort, informationsrik och snabbläst, men förstås också för att den är lätt att placera på sidan. Hur olika nyhetstexter redigeras varierar från tidning till tidning.

Gör i klassen
* Låt eleverna leta efter:
… nyhetstexter med ingress och utan ingress.
Vilken funktion har ingressen? Hur skrivs den? Finns det flera varianter av ingresser? Vilken betydelse har ingressen för läsbarheten?
Vilka sorters texter har inte ingress? Varför finns det texter utan ingress? Hur fungerar läsbarheten i dessa texter?

… nyhetstexter med och utan pratminus.
Hur används pratminus? Hur ofta förekommer de i en text? Titta i flera texter och jämför. Vad tillför ett pratminus texten? Vilka texter har sällan pratminus? Varför?

… nyhetstexter med eller utan mellanrubriker
Hur används mellanrubriker? I vilka texter finns de? Hur formuleras de? Är de vänsterställda eller centrerade? Ligger de i anslutning till det de handlar om? Sätts de i fet, kursiv eller mager stil? Hur påverkar de läsbarheten?

 

Mer material

Mediekompass skrivarskola

 

Förberedelser

tillgång till tidningar eller e-tidningar

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.