22 sep 2013

Synd eller dygd

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: Värdegrund
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Varje dödssynd har en motsvarighet i en dygd – men ibland verkar det som om dödssynderna blivit vår tids dygder…

Girighet
Vi lever i ett samhälle som göder vårt habegär. Du är vad du har. Marknaden som Gud. Livets mening är rikedom. Dygd: Givmildhet.

Högmod
Fåfänga – arrogans. Vi och dom. A- och B-samhället. Position viktigare än egenskaper. Dygd: Ödmjukhet.

Vällust
Kan röra sig om att se andra människor som ting: (vällust=otukt). Kättja, begär. Dygd: Kyskhet.

Avund
Vi jämför oss alltid uppåt, det finns alltid dem som har mer än jag. Missunnsamhet. Dygd: Frikostighet.

Frosseri
Omåttlighet. “Shop ´til you drop”. Dygd: Måttlighet.

Likgiltighet
Lättja. Leda. Vi ser oss som offer och det är ingen idé att engagera sig. Vi bryr oss inte, låtsas inte se. Dygd: Bredvillighet.

Vrede
Idag är de de som har, (makt, kapital, privilegier) somblir förbannade om de hotas med att dela med sig. Dygd: Saktmod.

Diskutera dödssynderna:
– Kan de faktiskt ses som dygder? Diskutera olika tolkningar av synderna. Hur påverkas begreppen av tiden – igår, idag, i morgon?

– Välj en dödssynd och leta material i tidningen som belyser begreppet. Sök också motsvarande dygd. Ge många och olika exempel. Motivera valen. Sammanfatta genom att skriva en insändare där åsikterna formuleras.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.