11 aug 2013

Sverige – ett föredöme då det gäller pressfrihet?

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Reportrar utan gränser har kommit med sin årliga rapport över hur står till med pressfriheten i världen. I rapporten listas 175 länder beroende på graden av just pressfrihet. Sverige är etta! Visserligen delar vi denna hedervärda plats med Finland, Island, Holland, Norge och Schweiz, men ändå. Sist, på plats 175, är Eritrea.

Sverige har haft medier som kritiserat makten sedan Aftonbladet kom ut 1830.

Sverige har en mycket lång tradition av pressfrihet och tryckfrihet. Vår grundlag Tryckfrihetsförordningen (TF) tillkom redan 1766. Våra svenska lagar gör det möjligt för medier att granska dem som har makten. Vår Offentlighetsprincip ger till exempel medierna möjlighet att läsa alla handlingar inom den offentliga sektorn. Det finns en meddelarfrihet som garanterar anonymitet åt den som “avslöjar” oegentligheter för pressen eller andra medier.

Hur kan man kolla hur mycket pressfrihet ett land har?
Reportrar utan gränser har skickat ett frågeformulär till alla sina kontor och till 130 korrespondenter runt om på jorden.
Läs frågorna som journalisterna har fått besvara här.
Se hela pressfrihetslistan här.
Ladda ner karta över pressfriheten i världen här.

Diskutera
– Vad betyder pressfrihet?
– Vad tror du det beror på att Sverige ligger i topp på listan?
– Kan en makthavare i Sverige gå in på en tidningsredaktion och säga: Den här historien skriver ni inte om?
– Vad skulle kunna hända om medier in Sverige inte fick skriva fritt?
– Varför tror du länder som Eritrea, Nordkorea och Iran ligger så långt ner? Varför är inte medierna fria att skriva vad som helst där tror du?
– Påverkar det en ung tjej eller killes liv i de här länderna att de inte har pressfrihet tror du? Hur då?
– Skulle du protestera om man försökte minska pressfriheten i Sverige? Ja, Nej, Kanske?
– Följ länkarna och titta igenom listorna. Något som överraskar, eller förvånar er? Försök att förklara de överraskande placeringarna. Vilken roll spelar medierna?

Länkar
Reportrar utan gränser: www.reportrarutangranser.se

Tryckfrihetsförordningen: (läs TF 1 kap. 1§ 3 st om meddelarfrihet)

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.