22 sep 2013

Sportreferat

1-34-6
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 
Tema: Idrott
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Granska ett sportreferat
Välj ett sportreferat ur dagens tidning. Granska vad som är reporterns egen värdering och vad som är fakta. Stryk värderingarna och skriv en ny text på det som blir kvar. Vilka för- och nackdelar finns det med att skribenten färgar texten med egna synpunkter?

Analysera sportspråket i ett sportreferat
Läs och markera:
– fackuttryck
– värdeladdade ord
– ordglädje
– bildspråk
– smeknamn
– slang och talspråk
– actionuttryck
Granska också:
– meningslängden
– antal citat
Ser det likadant ut i alla sportreferat eller finns det skillnader beroende på vilken idrott det handlar om?

Från sportspråk till nyhetsspråk
Leta exempel på språkbruk i sportartiklar som man knappast finner i annan nyhetsjournalistik. Byt mot synonymer och se vad
som händer med språket.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.