30 aug 2013

Sommarens rubriker

4-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Moment A – introduktion

1. Samtala med eleverna om sommaren som gick. Inled med att ge din återblick med en blandning av personligt och allmänt.
2. Låt eleverna berätta. Gör gärna en tankekarta tillsammans. Spara den.

Moment B – fördjupning

1. Visa några av lokaltidningens rubriker för eleverna.
2. Förklara begreppet rubrik. Sätt fokus på skillnaden mellan rubrik och överskrift.
3. Visa hur du skulle formulera några av dina egna sommarminnen i rubrikform.

Moment C – aktivitet

Enskilt arbete
1. Låt eleverna skriva ett antal rubriker på remsorna, som du har skurit till.
2. Namna dem på baksidan
3. Lägg rubrikerna i minneslådan.

Moment D – uppföljning

Vill du göra uppföljningen extra spännande så kan du i förväg skriva in rubriker i Power Point, eller motsvarande. Låt rubrik för rubrik flyta in långsamt från höger när du visar dem för klassen. Rullande text från höger är även ett utmärkt sätt att träna avkodning på. Annars gör du så här:
1. Välj ut några rubriker från lådan.
2. Läs upp dem för klassen, eller låt eleven själv läsa, beroende på vad som passar bäst.
3. Lyft fram minst en positiv sak med varje rubrik. Fokusera på det som kännetecknar en bra rubrik.
4. Sortera rubrikerna i två kategorier:

  • Allmänintresse
  • Personligt intresse

5. Resonera om begreppet allmänintresse.

Bakgrund – rubriker

Rubriker är tidningstexternas motsvarighet till andra texters överskrifter. Ordet rubrik kommer från latinets rubrica som betyder röd färg. Senatsbeslut offentliggjordes i Romarriket på uppspikade gipstavlor. Tavlorna hade överskrifter i röd färg.

En bra rubrik ska locka till läsning och ha täckning i texten. Med några få ord ska den på ett mycket begränsat område ge så mycket information att läsarna blixtsnabbt förstår vad det handlar om och lockas att läsa vidare. Den ska undvika onödig dramatik, men samtidigt vara spännande.

Observera att rubriker alltid börjar med en versal följd av gemener och att de avslutas utan skiljetecken. Rubriker är sällan fullständiga meningar.

Läs gärna mer i Lärarmaterialet Tidningens texter A sid 19-20.
http://mediekompass.se/images/stories/Dokument/PDF_haften/TidningensTexter_DelA.pdf

Koppling till skolans styrdokument

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6:

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier…

Tala, lyssna och samtala

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Förberedelser

1. Skär till ett antal remsor att skriva rubriker på. Förslag: 5 cm breda remsor av A3-papper.
2. Tillverka en låda att lägga rubrikerna i.
3. När du pysslar med det praktiska så kan du göra en egen återblick på sommaren och bestämma vad du vill berätta för eleverna om din sommar. Ta med både personliga minnen och nyhetshändelser.
4. Leta upp ett antal rubriker från er lokaltidning.
5. Läs vid behov igenom avsnittet ”Bakgrund” här nedan.

Syfte

Lektionstipset syftar till att på ett odramatiskt sätt samtala om sommaren som gick. Automatiskt hamnar fokus på att det som är intressant för någon kan vara helt ointressant för någon annan. Där har vi kärnan i all nyhetsvärdering. Har nyheten allmänintresse eller inte? En viktig kunskap att ha med sig som mediekonsument!

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.