20 okt 2013

Skriv insändare om läxor

4-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

A Introduktion

Samtala i klassen om hur man kan nå ut till många människor med vad man tycker i en speciell fråga, till exempel läxor.

B Fördjupning

Titta på den insändare som du har valt ut. Läs igenom den tillsammans med fokus både på struktur och innehåll.
1. Vad handlar insändaren om?
 Ringa gemensamt in nyckelord som beskriver insändarens ämne/ärende.
2. Vilka åsikter och fakta för skribenten fram?
 Stryk under med färgpennor, en färg för åsikter, en färg för fakta.
3. Finns det någon slutsats, eller förslag till lösning/åtgärd i insändaren? 
Stryk i så fall under med dubbla streck.

C Aktivitet

Gemensamt
Gör en tankekarta tillsammans. Utgå från nyckelorden ämne/ärende, fakta, åsikter, slutsats, förslag till lösning/åtgärd.
Individuellt

Alla elever skriver en egen insändare utifrån tankekartan.

Tid över? Illustrera insändaren.

D Uppföljning

Låt eleverna läsa upp insändarna för varandra i mindre grupper. Analysera enligt modellen ”two stars and a wish”.
Skicka in några insändare till lokaltidningen.
Sätt upp alla insändarna på en plats där alla kan läsa dem.

Bakgrund

Att skriva en insändare
1. Rubrik
Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.
2. Inledning
Vad vill du säga med insändaren? Tänk på att inledningen ska fånga läsarnas intresse och presentera din åsikt/ditt budskap. Inledningen ska få läsaren att vilja läsa vidare.
3. Argumentation
Formulera ditt bästa argument och eventuell bakgrund till varför du skriver en insändare. Tänk på att ha en röd tråd genom hela insändaren och ta gärna in andras åsikter och bemöt dem.
4. Avslutning
Sammanfatta insändaren och skriv en avslutande uppmaning. Avslutningen ska knyta an till inledningen.
5. Signera
Skriv under insändaren med ditt namn eller en signatur.

Two stars and a wish
Bedömningsteknik som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra.
http://www.bedomningforlarande.se/formativaprocesser/5/3

Länkar om att skriva insändare

Tidningens Texter_DelB

http://opinionsskrivaren.blogspot.se/

http://skrivtips.blogspot.se/2007/04/skriv-en-insndare.html

Koppling till skolans styrdokument. Lgr 11

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6
Berättande texter och sakprosatexter

  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Centralt innehåll i samhällskunskap, årskurs 4-6
Information och kommunikation

  • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier…

Förberedelser

1. Sätt dig in i hur man skriver en insändare. Se bakgrunden.
2. Leta reda på en bra och elevnära insändare från din lokaltidning. Försök hitta en som uppfyller kriterierna för det du ska gå igenom i Moment B.
3. Se även lektionstipset ”Läxor – bra eller dåligt” http://mediekompass.se/lektionstips/74-svenska/15071-laxor-bra-eller-daligt

Syfte

-

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.