04 sep 2013

Skräckinjagande cigarettpaket införs i Australien

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte: Att skapa förståelse för hur ord och bilder används för att förstärka ett budskap samt öka kunskapen kring riskerna med rökning.

Bakgrund: Från den första december kommer cigarettpaketen i Australien att vara olivgröna, utan tillverkarens logga och bestå av skrämmande bilder. Minst 75 % av framsidan och 90 % av baksidan kommer bestå av varningstext om tobakens skadeverkningar. Bra eller dåligt? Gör Mediekompass diskussionsövningar och fördjupa era kunskaper i bildanalys.

Passar för: Årskurs 5 och 6
Tidsåtgång: 20-40 minuter per övning

Övning 1

Titta på de nya cigarettpaketen som visas i artikeln. Upplys eleverna om att bilderna kan upplevas som obehagliga. Nerikes Allehanda: Borde Sveriges cigarettpaket se ut så här?

Diskutera i par:
1. Vad tror ni spontant? Kommer antalet rökare minska av att cigarettpaketen ser ut såhär?
2. Borde svenska cigarettpaket också se ut såhär? Motivera.
3. Vilket av de tre paketen tycker ni är mest skrämmande? Varför?
4. Paketen kommer att bestå av minst 75 % varningstext på framsidan och 90 % på baksidan. Hur ser de svenska cigarrettpaketen ut? Ungefär hur stor andel är varningstext?
5. Alla cigarettpaket kommer att vara olivgröna eftersom forskning visar att det är den färg som är minst lockande att köpa. Tror ni att det stämmer? Kan ni komma på några andra saker som har olivgrön förpackning?
6. Märket på cigaretterna kommer stå längst ner i mitten där det står ”brand” på bilden nu. Vad kan anledningen vara till att texten kommer vara så liten och opersonlig?
7. Vilka tror ni blir mest avskräckta? De som redan röker eller blivande rökare?
8. Har ni andra förslag på hur man kan få människor att inte röka?

Låt eleverna redovisa sina svar.

Här finns fler exempel på hur paketen kommer se ut. Observera att bilderna kan upplevas som skrämmande.

Övning 2

Placera eleverna i ring och berätta att de ska få höra några blogginlägg kring reklamen. Be dem att byta plats om de håller med personen som skrivit inlägget. Om inte så sitter de kvar.

1. Så här borde cigarrettpaketen se ut i Sverige också. Det skulle säkert avskräcka någon ung person från att börja röka.
2. Den som är beroende av nikotin struntar totalt i dessa bilder.
3. Bra nyheter. Hoppas det snart införs ett totalförbud. Ingen behöver tobak, det bara förpestar luften för mänskor som fortfarande har ett luktsinne.
4. Varje människa bör ha rätten att själv avgöra huruvida man vill röka, kröka eller äta utan att några “besserwissers” har ståndpunkter över detta.
5. Det finns andra njutningsmedel som definitivt utgör ett större hot mot folkhälsan än tobak, till exempel socker och andra sötningsmedel.
6. Kunde vi inte utgå från att förbjuda allting och så låta staten bestämma vad, och hur mycket av det, vi får äta, röka och dricka?

Övning 3

Ord och färger lurar konsumenter. Be eleverna att lägga huvudet på bänken. När de hör ett ord som gör att cigaretterna låter mindre farliga räcker de upp handen.
Läs upp listan med ord och färger:
Silver, light, svart, mild, gold, röd, ultra light, vit

Rätt svar är att orden silver, light, mild, gold, ultra light och vit gjorde att personerna i testet tyckte att cigaretterna lät mindre farliga. Röd och svart hade istället motsatt effekt. I femtio länder får de förstnämnda orden därför inte användas eftersom de medför att cigaretterna låter ofarliga.

Diskutera gärna i vilka andra sammanhang de förstnämnda orden förekommer. Kanske hittar ni även där exempel på onyttiga eller skadliga produkter.

Länkar

Your health: Tobacco label images
Resumé: Australien förbjuder loggor på cigarettpaket
Hufvudstadsbladet: Tobaksjättar darrar inför Australiens antipaket
Helsingborgs Dagblad: Tobaksjättar darrar infrö olivgrönt
Sveriges Radio: Flera politiker för varningsbilder på cigarettpaket
Corren ledare: Folk måste få tänka själva
Nerikes Allehanda: Borde Sveriges cigarettpaket se ut så här?
Benny Haags blogg: Skitsköna cancercigaretter

Koppling till läroplanen

Kunskapskrav för betyget C (ämnet bild årskurs 6):
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Centralt innehåll i ämnet biologi, årskurs 4-6:
Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

 

Förberedelser

Syfte

Att skapa förståelse för hur ord och bilder används för att förstärka ett budskap samt öka kunskapen kring riskerna med rökning.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.