10 aug 2013

Sju miljarder ska dela på jordens resurser

4-6 Arkiv
Kurs: Matematik, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 40 minuter per uppgift
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Uppgift 1

Passar för: åk 4-6
Syfte: Att veta skillnaden på miljoner och miljarder. Att få en känsla för Sveriges befolkning i relation till hela jordens.
Tidsåtgång: 40 min
Förberedelse: Förbered tio gubbar som du kan använda på tavlan, (rita t ex av en pepparkaksgubbe)
Diskutera:
1. Hur skriver man sju miljarder med siffror? (7 000 000 000)

2. Hur många miljoner motsvarar det? ( 7000)

3. Hur många miljoner är vi i Sverige? (9)

4. Låt eleverna i par räkna med miljonhopp. Den första säger ”en miljon”, den andra säger ”två miljoner”, den första ”tre miljoner” o s v. På så vis får de en känsla av hur få vi är i Sverige samt hur enormt mycket mer en miljard är jämfört med en miljon. (Efter tre minuter kan du stoppa och se hur långt de har hunnit räkna)

5. Sätt upp sju av de tio pappersgubbarna på tavlan. Berätta att varje gubbe motsvarar en miljard. Gör en ålderstabell på tavlan och be eleverna att kopiera den. Så här:
60+
45-60
30-45
15-30
0-15

Låt dem diskutera (gärna i par) var de tror att de sju miljardgubbarna ska placeras. Få igång dem genom att fråga hur stor del av jordens befolkning som de tror är mellan 0 och 15 år? En miljard? Två? Tre? Hur många miljarder är över 60 år?
Sedan fyller de i sin egen tabell. (Summan ska alltså bli 7) Berätta om tabellerna. Varför har ni gissat som ni har gjort?

Uppgift 2

Passar för: åk 4-6
Tidsåtgång: 20 min
Förberedelse: Du behöver tillgång till internet
Genomförande:
Titta på inslaget från TV4 med Hans Rosling som är professor i global hälsa vid Karolinska Institutet. Berätta att de kommer få det rätta svaret på tabellen!

1. Diskutera först tabellen. Var det någon som hade gissat rätt? Rätt svar är alltså:

Ålder Antal miljarder
60+ 1 gubbe
45-60 1 gubbe
30-45 1 gubbe
15-30 2 gubbar
0-15 2 gubbar

Diskutera tabellen. Vad förvånar er?

2. Visa med hjälp av att flytta upp dina gubbar på tavlan vad som händer om 15 år, om 30 år o s v. Hur många kommer vi bli då? När kommer vi bli 10 miljarder om tabellen stämmer?

3. Berätta att de ska få några frågor från inslaget. Om de tror att svaret är ja lägger de händerna på huvudet. Om det är nej lägger de armarna i kors. Blunda gärna så påverkas de inte av varandra.

På stenåldern fick man fler barn än nu (I Sverige) Ja
På stenåldern dog fler barn än idag Ja
Hälften av alla barn i världen dör innan skolåldern Nej
Medellivslängden på jorden är 70 år Ja
Medellivslängden i Sverige är lägre än 70 år Nej
Det är antalet vuxna och gamla som ökar Ja
I stora delen av världen skaffar kvinnor bara två barn Ja
Befolkningstillväxten kommer att plana ut (enligt Rosling) Ja
I de allra fattigaste länderna skaffar man många barn Ja
Jordens befolkning blir äldre och äldre Ja

Uppgift 3

Passar för: åk 4-6
Förberedelse: Tillgång till internet
Tidsåtgång: 40 min
Genomförande:
Allt fler ska dela på jordens resurser. Hur ska de räcka? Läs artikeln och lyssna på inslaget nedan för att få idéer.
Pär Holmgren, meteorolog, anser att den rika delen av världen måste förändra sitt beteende för att jordens resurser ska räcka. Här är länk till artikeln.

Hans Roslings förslag på förändringar för att jorden ska räcka till 7 miljarder människor kan ni lyssna på här.

Brainstorma nu idéer hur ni tycker vi ska göra för att jordens resurser ska räcka till sju miljarder. Fundera på hur ni kan påverka! Hur kan ni påverka era föräldrar? Makthavare? Skolan?

Fler länkar

Svenska Dagbladet: Ett barn är förr – vi är 7 miljarder
Dagens Nyheter: 7-miljardersdagen förutsågs för länge sedan

Koppling till läroplanen (ämnet samhällskunskap)

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Förberedelser

Tio pappersfigurer, tillgång till internet

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.