22 sep 2013

Självmordssajt nerlagd – civilkurage eller moralpanik?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Syfte: att ge eleverna möjlighet att reflektera kring tryck- och yttrandefrihet samt ge dem tillfälle att diskutera ”ämnet” självmord.

Bakgrund: På sajten Sjalvmord.com kunde läsare ta del av omfattande material om “bästa” sätten att ta sitt liv. Efter en kampanj som uppmanade bloggare och andra att aktivt länka till “konkurrerande” sidor på sökordet “självmord”, hamnade sidor som ger stöd till den som funderar på att ta sitt liv högre upp i träfflistan än självmord.com.

Länkar där du kan läsa mer:
Göteborgs-Posten: Självmordssajt tar paus
Nyheter24: Bloggbävning stängde självmordssajt
Läkartidningen: Självmordssajterna på Internet – ett fenomen som oroar (pdf)

Genomförande

Basuppgift: Förbjud eller inte?

Förberedelser: Kopiera upp exemplen nedan med svarsalternativen Förbjud/Förbjud inte, och dela ut ett ex av varje exempel till varje elev. Här finns ett kopieringsunderlag för frågorna med svarsalternativen. Du behöver även två lådor eller hattar att samla lappar i.
Tidsåtgång: ca 60 min.
Instruktion: Ge eleverna i uppgift att enskilt fundera över exemplen nedan och ringa in om de anser att sidorna bör förbjudas eller inte. Låt dem sedan lägga sina lappar i två olika lådor som du märkt med texten ”förbjud” respektive ”förbjud inte”. Det är bra om lådorna står bakom en skärm eller avskilt så eleverna kan rösta anonymt men det är inte absolut nödvändigt. Gå igenom lapparna i varje låda och skriv upp antal ”förbjud” för varje exempel på tavlan. Diskutera sedan gemensamt eller i smågrupper:

• Varför är den sida som fått flest ”förbjud” värst?
• Skulle världen vara en bättre plats om dessa sidor inte fanns?
• Vad kan det finnas för nackdelar med censur?
• Vem ska bestämma vilka sidor som ska få finnas och vilka som ska förbjudas?
• Använder eleverna någon gång sajter som andra (föräldrar, organisationer etc.) skulle vilja förbjuda?
• Om vi börjar förbjuda vissa sidor – var ska gränsen dras? T.ex. om vi förbjuder sidor där människor med anorexi får tips och råd om hur man bränner kalorier på bästa sätt ska vi också då förbjuda bantningsprogram på nätet och bantningstips i tidningar för att anorektiska personer kan påverkas?

Frågor med svarsalternativ Förbjud/Förbjud inte
• Sidor där personer med anorexi får tips och råd om hur man bränner kalorier och svälter sig på bästa sätt.

Förbjud/Förbjud inte

• Sidor där man lär sig skapa egna bomber och sprängmedel.

Förbjud/Förbjud inte

• Sidor där det finns tydlig information om hur man kan begå självmord på bästa sätt.

Förbjud/Förbjud inte

• Sidor med porr.

Förbjud/Förbjud inte

Extrauppgift 1: Argumentera för din sak

Förberedelser: Ge eleverna tillgång till utdragen från chatten och övningsunderlaget nedan. Kopiera upp eller visa på skärm. Här finns kopieringsunderlag/pdf för skärmvisning.
Tidsåtgång: ca 20-40 min.
Instruktion: Låt eleverna arbeta i par. Läs igenom de olika utdragen från chatten på den numera nedstängda sajten sjalvmord.com. Sätt ett kryss på linjen. Varje par ska kunna motivera sina svar. Övningen riktar sig främst till år 9 i grundskolan samt gymnasiet.

Utdrag från chatten (samma som i kopieringsunderlaget)
1. from: Amalia [Besökare]
Tack för att du stängde ner sidan. Jag är djupt deprimerad och har svår ångest nu, skulle just gå in på din sida för att kolla upp en detalj kring mitt eventuella självmord. Jag är tacksam att jag inte kan läsa det. Jag hade kanske inte kunnat hindra mina impulser då om jag hade haft all kunskap.
11-05-01 @ 20:53

from: Lukas [Besökare]
Jag tycker det är tragiskt att du tog bort sidan men förstod att det skulle ske förr eller senare. Som tur är så kopierade jag allt du skrev och funderar på att öppna en liknande sida själv. Bra att du låter chatten va kvar, du hjälpte många människor och vågade sticka ur mängden. Sidan avskräckte många samtidigt som den säkerligen ingav trygghet hos andra. Bara att sidan fanns där för “skönt” för oss som mår dåligt. Jag vill inte dö, men jag vill veta vad jag ska göra om om jag måste trycka på “eject knappen”.
11-05-03 @ 00:43

TA STÄLLNING GENOM ATT SÄTTA KRYSS PÅ LINJEN:

DET VAR ABSOLUT RÄTT ATT STÄNGA NER SIDAN
_______________________________________________
håller helt med – håller inte alls med

2. from: anym [Besökare]
Hej
Femton år gammal tog min son sitt liv efter att ha hittat inspiration på din sajt. Jag hoppas att du inser vad du gjort.
//Anym
11-05-04 @ 21:10

from: Zoid [Besökare]
Det var tråkigt att du fick ge efter för alla påtryckningar. Har själv sparat ner allt “just in case”, inte för att jag har någonsin velat ta livet av mig, men tyckte att en hel del av infon var intressant att läsa om.

Att beskylla siten för begångna självmord…hmm… jag kände någon som tog livet av sig genom att hoppa från tionde våningen, utan att någonsin ha varit inne på en sajt som din. Jag tror jag skyller det på dem som byggt ett hus som var så högt.
11-05-06 @ 10:23

TA STÄLLNING GENOM ATT SÄTTA KRYSS PÅ LINJEN:

DEN SOM LIGGER BAKOM SAJTEN HAR INGET ANSVAR ALLS FÖR 15-ÅRINGENS DÖD
_______________________________________________
håller helt med – håller inte alls med

3. Karl [Besökare]
Det är synd att en liten grupp självgoda twittrare inom den tätt ihopknypplade mediaeliten lyckats censurera en bra sajt genom att tvinga fram en självvald nedstängning!

Hoppas att de som står bakom kampanjen mot sajten åtminstone en dag har vett och insikt nog att skämmas över sin klumpiga censurering i ett viktigt ämne.

Man måste kunna prata om det svåra, även det tabubelagda. Och med bibehållen värdighet… utan att som vuxen bli jagad av oinsatta, pompöst nedsättande netnannies i form av “sociala medier-experter” och deras svans av RTtwittrare som alltid agerar i grupp, med pösigt självgod besserwisserattityd och med självhävdelse och snedvriden präktighet som största drivkraft.

Stöd och nätkärlek till alla som råkar ut för dem, nu och i framtiden!
11-05-03 @ 22:10

TA STÄLLNING GENOM ATT SÄTTA KRYSS PÅ LINJEN:

DEN SOM STÅR BAKOM KAMPANJEN MOT SAJTEN GJORDE HELT RÄTT
_______________________________________________
håller helt med – håller inte alls med

Extrauppgift 2: Vad kan du göra för att hjälpa någon som funderar på att ta sitt liv?

Förberedelser: För att genomföra uppgiften behöver eleverna tillgång till dator samt internet.
Tidsåtgång: ca 60 min.
Instruktion: Ge eleverna i uppgift att hitta svar på följande frågor. Diskutera sedan ämnet i helklass. Övningen testar elevernas förmåga att söka reda på relevant information och ger också möjlighet att diskutera ett svårt ämne som berör unga. Du kan också välja att lyfta frågor gällande källkritik genom att diskutera hur många av de sidor eleverna hittade som var seriösa ”hjälp-sidor” etc.

De flesta som försöker ta sitt liv har redan berättat det för andra. Därför är det viktigt för alla människor att vara uppmärksamma på de signaler som ges.

• Var kan man tipsa en kompis som verkar behöva hjälp att vända sig?
• Vilka anledningar kan det finnas till att vilja ta sitt liv?
• På vilket sätt kan du märka att en kompis inte mår bra? Vad är vanliga tecken på att någon mår så dåligt att den överväger självmord?

Koppling till styrdokument i ämnet samhällskunskap:

Undervisningen i samhällskunskap ska i årskurs 7-9 behandla mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer samt möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.
Lektionstipset går även att koppla till kursplanens centrala innehåll beträffande etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

För gymnasieskolan anges i beskrivningen av ämnets karaktär och uppbyggnad följande: ”Att använda informationstekniken som ett pedagogiskt hjälpmedel vid studiet av olika samhällsfrågor men också att kunna lägga ett samhällsvetenskapligt och kritiskt perspektiv på utvecklingen inom detta område är centralt för ämnet.”


Mediekompass samarbetar med Värdegrunden. På www.vardegrunden.se hittar du fler lektioner på temat.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.