22 sep 2013

Så arbetar en journalist

4-67-9 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap, Nyheter
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

1. Låt eleverna läsa igenom dagens tidning och leta efter en intressant artikel som bygger på en intervju.

2. Läs igenom artikeln tillsammans och resonera om vilka frågor som journalisten har ställt för att få fram informationen.

3. Gå igenom intervjuteknik med eleverna.

4. Låt eleverna förbereda en intervju med en kompis om till exempel
– tv-vanor
– musiksmak
– fritidsintressen
– läxläsning
Ge dem max 10 minuter var att intervjua varandra.

5. Be dem gå igenom intervjun och sovra (se punkt 1 nedan) och fokusera (punkt 2 nedan).

6. Avsluta med att var och en skriver en ingress, som innehåller ett pratminus.

7. Arbeta vidare?
Förbered en intervju med den person som ni bjuder in till “Presskonferens”
Så arbetar en journalist 2, Presskonferens

1 Sovra
Ofta har journalisten mycket mer information än vad som får plats i en nyhetsartikel och då gäller det att sovra, att välja ut det mest intressanta.

2 Fokusera
Journalisten fokuserar på det viktigaste och väljer ett perspektiv, en vinkel att berätta utifrån.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.