17 apr 2013

Resonemang kring bombdådet i Boston

4-67-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Bakgrund

Bomberna i Boston den 15 april 2013 är det värsta terrordådet i USA sedan 11 september 2001. Tre människor dödades och minst 183 människor skadades av bomberna som sprängdes i samband med Boston maraton. Bomberna innehöll järnkulor och spikar. Många av de skadade träffades av små metalldelar. Flera experter säger att bomberna som sprängdes var små och hemmagjorda. Den svenske terrorexperten Lars Nicander tror inte att det var någon stor terrorgrupp som sprängde bomberna.

Övningar

De tre första av frågorna nedan kan du välja att arbeta med på följande sätt: Lägg ut lappar med siffrorna 1-7 på golvet i klassrummet. Siffran 1 motsvarar en ände på en skala och siffran 7 motsatt ände. Läs upp påståendena och låt eleverna ta ställning genom att placera sig på lapparna. Lyft sedan några elevers åsikter och låt dem motivera. Här kan det vara bra att inte låta eleverna diskutera sinsemellan medan övningen pågår utan istället låta den som du väljer ska få berätta göra det i lugn och ro utan påhopp.
Du kan också göra övningen på papper genom att eleverna får ringa in alternativen eller genom att klassen diskuterar gemensamt.

1) När jag läser om bombdådet är min känsla
1 2 3 4 5 6 7
Jag är helt lugn – Jag känner mig livrädd

2) Risken att något liknande händer i Sverige tror jag är
1 2 3 4 5 6 7
Väldigt liten – Jättestor

3) Jag oroar mig för detta i min vardag
1 2 3 4 5 6 7
Inte alls – Hela tiden

Diskutera och värdera
Låt eleverna ta ställning genom att placera sig i klassrummets fyra olika hörn där varje hörn representerar ett svarsalternativ. Lyft sedan några röster från varje hörn och låt eleverna berätta hur de tänker. Träna eleverna att föra resonemang där de drar paralleller till andra bombdåd och där de problematiserar kring frågan. (Å ena sidan… å andra sidan, likheter och skillnader, samband)

Det som skulle få mig att sluta gå ut på stan är…

 • upprepade terrorattacker i mitt närområde
 • upprepade terrorattacker i Sverige
 • ingenting
 • eget alternativ

Den information som påverkar mig mest är…

 • polisens information
 • medias information
 • råd från föräldrar och andra vuxna i min närhet
 • eget alternativ

Jag påverkas av det som media förmedlar om terrorattacker och terrorhot

 • ja
 • nej
 • kanske
 • eget alternativ

Genusperspektivet
Gör gärna jämförelser mellan pojkar och flickors ställningstagande. Finns det några skillnader? Om ja, lyft gärna dessa i diskussion.

Övriga tips

Om en kris inträffar har Skolverket ett urval av skrifter från myndigheter, organisationer och andra aktörer om hur skolan kan hantera kriser och krisarbete.

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer, 2.1 NORMER OCH VÄRDEN, s 12
Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation

Förberedelser

1. Läs in dig på några nyheter om bombdådet i Boston. Utgå till exempel från Göteborgs-Postens artikel Tryckkokare med spik blev bomber.
2. Välj ut någon eller några av lektionstipsets frågeställningar som du vill ta upp i klassen.

Syfte

Eleverna får träna på förmågan att föra enkla/relativt välutvecklade/välutvecklade resonemang kring en aktuell fråga.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.