11 aug 2013

Reklambilder

Kurs: 
Lektionsantal: Valfritt
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 21 dec 2015

Vilka ideal förmedlar reklamen och vilka lösningar på våra problem erbjuder de? Kan vi skilja på nyhetsbilder och reklambilder? Låt eleverna leta exempel och diskutera.

Vilka ideal gäller?
Samla reklambilder ur tidningar och diskutera vilka ideal som gäller just nu i form av
kläder
frisyrer
musiksmak

Vilka problemlösningar erbjuder reklamen?
Sök reklam som tar avstamp i människors problem såsom fetma, finnar och smutsig tvätt. Vilka lösningar på problemen ger reklamen?

Realistiska bilder
Diskutera realismen i reklam- respektive nyhetsbilder. Ger de en rättvisande bild av världen?

Förtroende för bilder
Sanningshalten i en nyhetsbild är viktig för att vinna läsarnas förtroende. Reklambilder har inte lika stränga regler utan kan manipuleras och förändras på ett fantasifullt sätt.

Diskutera vad det kan betyda för vårt förtroende för bilder. Kan vi skilja på nyhetsbilder och reklambilder?

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Se skillnaden mellan nyhetsbilder och reklambilder

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.