10 aug 2013

Reklamanalys: Produktplacering

Gymnasiet Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

LÄRO- OCH KURSPLANDEMÅL

I läroplanen för både grund- och gymnasieskola står att det är skolans uppdrag att:
– Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Det är också skolans uppdrag att elever i grundskolan när de går ut ”har kunskaper om medier och deras roll”.

GÖR SÅ HÄR
Läs artikeln tillsammans eller återge innehållet. Om möjlighet finns, visa klippen från Youtube. Inled en diskussion utifrån frågorna nedan. Eleverna kan också få skriva svar på frågorna innan diskussionen startar, så att de hinner tänka och är bättre förberedda.
1. Vilka produktplaceringar känner ni till?
2. Hur vet ni att de är just produktplaceringar?
3. Stör det er med produktplaceringar när ni tittar på TV eller film?
4. Skulle ni påverkas att köpa produktplacerade varor?
5. Vilka tror ni påverkas av den sortens reklam och marknadsföring?
6. Borde det framgå i för- eller eftertexter att avsnittet eller filmen innehåller produktplaceringar? Varför/varför inte?

LÄNKAR
Dagens Nyheters längre artikel om produktplacering i TV-serier

Exempel på klipp från youtube som det hänvisas till i artikeln:

Cheerios flingor i Days of our lives
Mobiltelefon i 30 rock (observera ironin)

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.