22 sep 2013

Redovisa en aktuell politisk fråga

Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Diskutera vikten av att kunna ta del av den information som ges i medierna. Det kan handla om tvåtredjedels-samhället, det offentliga språket, delaktighet, demokrati osv.

Leta exempel på begripliga och obegripliga texter i dagstidningen. Hur uppfattar en journalist sin pedagogiska roll? I vad mån ingår det i den journalistiska hållningen att göra världen begriplig? Kontakta en journalist för en diskussion!

Läs en artikel som beskriver det politiska livet i Sverige. Anteckna begrepp ni inte känner till och diskutera tänkbara tolkningar. Sök synonymer.

Fortsätt med en nyhetsbevakning av inrikespolitiska frågor under längre eller kortare tid. Bevakningen redovisas muntligt:
– Beskriv innehållet.
– Ange och förklara politiska begrepp och termer.
– Avsluta med egna kommentarer, frågor eller påståenden.

Studera olika tidningars ledarsidor, debattartiklar, insändarsidor och bilder. Kan man upptäcka skillnader på grund av tidningarnas olika politiska förankringar? Göm inte de politiska karikatyrerna! Ofta tydliggör de tidningens politiska hållning i kontroversiella frågor.

Arbeta nu med en för gruppen intressant politisk fråga som ingår i ett politiskt ansvarsområde, till exempel arbetsmarknad, utbildning, asyl. Vid redovisningen ska ni kunna placera området i den svenska förvaltningsorganisationen:
– Vilka nivåer berörs?
– Vem ansvarar för ärendet?
– Var i beslutsgången befinner sig ärendet?

Om det är en kontroversiell fråga, där de olika partierna har olika uppfattningar, kan gruppen avsluta med en diskussion där argumenten blir synliga.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.