28 apr 2014

Pressfrihetens dag

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 2-3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Världsdagen för pressfrihet den 3 maj högtidlighålls runt om i världen. En anledning till det är att bara 17 procent av världens befolkning har yttrandefrihet. Är dina elever medvetna om hur unikt det är att kunna uttrycka sina åsikter fritt?

A Introduktion

1. Visa den nyhet som du valt.
2. Samtala kring nyheten.
Vem är det som uttalar sig i tidningen?
Vad vill hen berätta för läsarna?
Varför?

B Fördjupning

Visa Reportrar utan gränsers (RUG) interaktiva pressfrihetskarta (Länk i Bakgrund)
Dra muspekaren över kartan och klicka på de länder som eleverna är nyfikna på.
Förklara kartans olika färger. Se det som en form av tematisk karta som beskriver graden av pressfrihet utifrån RUG:s kriterier.
Dra slutsatser:
Vilka länder har god pressfrihet? Dålig?
Sammanfatta: Vad är pressfrihet? Yttrandefrihet?

C Aktivitet

1. Samla bilder
Läs dagstidningar under en period och samla bilder av människor som använder sin yttrandefrihet, sin rätt att göra sin röst hörd.
Skriv en kort text om varje bild och svara på följande frågor:
Vem är det som uttalar sig i tidningen?
Vad vill hen berätta för läsarna?
Varför?

2. Undersök er dagstidning. Hittar ni uppgifter om hur ni själva kan göra er hörda i tidningen? Telefonnummer, e-postadresser, kommentarfunktioner, med mera?

 

D Uppföljning

Sammanfatta elevarbetena i moment C och kasta ut följande idé till diskussion i klassen:
Tänk dig att du har något verkligt viktigt att berätta som berör alla som bor på din ort.
– Vilket skulle vara det mest effektiva sättet att få ut din berättelse till många?
Prova!

 

Bakgrund

Pressfrihetens dag instiftades av FN 1993. Dagen firas den tredje maj varje år som en påminnelse om värdet av yttrande- och pressfrihet. En annan anledning är att belysa den avsaknad av dessa friheter som ännu finns på många håll i världen.
I artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser”.

Länkar
Mediekompass, Medier och demokrati

Risbergska skolan, Örebro, Pressfrihetens dag

Journalisten.se, Pressfrihet

Reportrar utan gränser, Pressfrihetskartan 2014 (interaktiv)

Reportrar utan gränser, Pressfrihetsindex 2014: Sverige, Terroristjakt påverkar pressfriheten

WAN-IFRA, Advertise for press freedom

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i samhällskunskap, årskurs 4-6
Rättigheter och rättsskipning

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse …

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6
Berättande texter och sakprosatexter

  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Förberedelser

1. Ta del av informationen i avsnittet Bakgrund.
2. Välj själv ut en passande nyhet ur en dagstidning. Nyheten ska ha ett tydligt fokus på hur någon använder sig av yttrandefrihet för att komma till tals i tidningen. Något med anknytning till första maj, kanske?
3. Beställ dagstidningar till klassen.

Syfte

Lektionstipset syftar till att utveckla elevernas förmåga att förstå hur tryck- och yttrandefrihet ligger till grund för demokratin, samt att öka elevernas kunskaper kring pressfriheten i ett globalt perspektiv.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.