01 maj 2013

Prata demokrati utifrån Pressfrihetens dag 3 maj

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Förberedelser

Övning 1: Förbered visning av Zlatovskys skämtteckning och kartan: Freedom of the press worldwide 2013
Övning 2: Förbered visning av Zlatovskys skämtteckning. Skaffa ett antal dagstidningar till klassen.

Inledning

1. Visa Zlatovskys skämtteckning och ge eleverna i uppgift att associera fritt vad tecknaren kan mena.
2. Samla elevernas tankar på tavlan.

Övning 1

Visa kartan Freedom of the press worldwide 2013 och samtala kring den.
Förslag på frågor:
1. Vilken färg har de länder som har den bästa situationen?
2. Ungefär hur många av världens alla länder är vita?
3. Nämn namnen på några av de vita länderna.
4. Vilken färg har länderna där situationen bedöms som sämst?
5. Vilka är de svarta länderna?
6. Vilken skillnad tror du att det är att läsa en tidning i ett ”vitt” land som Sverige, jämfört med ett ”svart” land som Kina?
7. Hur hänger pressfrihet ihop med demokrati?

Värderingsövning
Vore det bra om vem som helst skulle kunna stoppa sådant som de inte gillar i tidningar och andra medier?

  • Ja, absolut
  • Jag är osäker
  • Nej, absolut inte

Varför? Lyft några argument från varje svarsgrupp.

Övning 2

Hur skulle tidningen se ut om det inte fanns pressfrihet i Sverige?
Bläddra igenom en dagstidning. Tänk dig att hela tidningen handlar om dig själv i stället för om de personer som nyheterna handlar om på riktigt.

I så fall skulle du troligen älska att läsa en del saker. Andra saker skulle du säkert hata att läsa. De kanske skulle göra dig både ledsen och arg. Om det hade gått skulle du kort sagt göra allt för att förhindra att vissa saker kom i tidningen.

1. Vilka saker skulle du vilja försöka förhindra?
2. Klipp ut dessa texter och bilder.
3. Skriv en förklaring till varför du skulle vilja ta bort just dessa saker ur tidningen.
4. Finns det saker som du klippt bort som innehåller viktig information för andra? Förklara?
5. Finns det någon som skulle bli besviken/känna sig lurad om det du klippt bort inte skulle vara med i tidningen. Varför?
6. Hur hänger pressfrihet ihop med demokrati?

Värderingsövning
Vore det bra om vem som helst skulle kunna stoppa sådant som de inte gillar i tidningar och andra medier?

  • Ja, absolut
  • Jag är osäker
  • Nej, absolut inte

Varför? Lyft några argument från varje svarsgrupp.

Bakgrund

Sedan 1993 har FN proklamerat 3 maj som pressfrihetens dag. Dagen uppmärksammas i många länder. Pressfrihet anses vara en av grunderna till en väl fungerande demokrati. I Sverige har vi något som vi brukar kalla tryck- och yttrandefrihet. Redan 1766 antogs den första tryckfrihetslagstiftningen i Sverige, så pressfriheten har en lång historia i vårt land. Men pressfriheten fungerar inte så bra i alla länder i världen. Se kartan som är framtagen av organisationen Reporters without borders (Reportrar utan gränser).

Sverige har lagar som säger att alla får uttrycka sina tankar och åsikter och berätta vad de vill för journalister utan att bli straffade för det. Ingen, varken polis eller politiker, får heller på förhand granska och censurera det som ska tryckas i en tidning. Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen lägger tyngden på tre saker
1. Förbud mot censur
2. Meddelarfrihet
3. Offentlighetsprincip

Ibland krockar tryck- och yttrandefriheten med andra bestämmelser som är till för att skydda människorna, så man får i praktiken inte säga/skriva/sprida precis vad som helst. Två sådana exempel är hets mot folkgrupp och förtal. Du får till exempel inte säga/skriva/sprida:
1. Att alla människor från ett visst land är tjuvar = hets mot folkgrupp
2. Skvaller. Till exempel: – Inte jag, men min kompis såg politikern NN ta droger = förtal

Länkar

Reporters without boarders (Reportrar utan gränser)
Serieteckningar på WAN-Ifras hemsida

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll, samhällskunskap åk 4-6, s 201-202

Information och kommunikation
• Informationsspridning…

Rättigheter och rättsskipning
• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar…

Beslutsfattande och politiska idéer
• Vad demokrati är och hur politiska beslut fattas.

Förberedelser

Ta fram Zlatovskys skämtteckning

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.