20 aug 2013

Onsdag: Fokus på sportsidorna

1-34-6 Arkiv
Kurs: Bild, Svenska
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

På en tidning finns alltid en centralredaktion som under ledning av nyhetschefen leder och fördelar arbetet bland tidningens journalister. Här ingår oftast inte “sporten”. Dessa sidor har sin egen redaktion med egna journalister, som under ledning av sportchefen ansvarar för sportsidor. Där finns faktatexter som notiser, nyhetsartiklar och reportage och åsiktstexter som krönikor och matchreferat, som är lite av en recension av matchen.På sportsidorna finns gott om actionsbilder som visar unika och ibland historiska sportögonblick. Även texterna, speciellt sportreferaten är kryddade med sportuttryck och ett fartfyllt språkbruk. Sportredaktionen, precis som andra redaktioner på en tidning, levererar snabbt nyheter och resultat till sina nätupplagor.

Årskurs 1-3

Leta sporter!

Leta och räkna sporter i dagens tidning! Börja med bilderna och markera varje sport direkt i tidningen, till exempel alla fotbollsbilder får en etta, alla tennisbilder en tvåa och så vidare.  Hur många sporter blev det? Fortsätt leta bland sporttexter utan bilder och bland tabellerna. Hur många blev det nu? Vilken sport toppade dagens sportbevakning? Hur nöjda är eleverna med tidningens sportsidor? Saknade de något? Skriv till sportredaktionen och berätta vad eleverna tycker om sportsidorna!

Extrauppgift!

Avsluta med att utse dagens bästa sportbild? Analysera några av de bilder, som eleverna nominerar.

  • Vad händer i bilden?
  • Vilken känslor väcker bilden?
  • Vad gör bilden så bra?

Gör en omröstning i klassen och utse klassens bästa sportbild. Skicka gärna resultatet till sportredaktionen eller direkt till fotografen.


Lgr 11

Kursplanen i bild

Syfte: Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur

bilder skapas och kan tolkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.

Årskurs 1-3
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.


 

Årskurs 4-6

Från en sportartikel till en notis

Lär av journalisterna

Journalister skriver dagligen både artiklar och notiser. Låt eleverna göra detsamma. Utgå från en av journalisternas artiklar som finns på dagens sportsidor och göra om den till en notis. Där finns all fakta eleverna behöver för att få ihop en bra notis. I dagens tidningsskola finns en utförlig beskrivning på hur detta kan gå till i klassen.


Lgr 11

Kursplanen i svenska

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Årskurs 4-6

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.


 

Tidningsskola

 

Lathund att skriva en notis

I en sportartikel finns fakta, ofta flera pratminus/citat från inblandade och detaljer om händelsen. En notis ger information rätt upp och ner på bara några meningar. I dagens lektionsförslag ska eleverna hämta fakta ur en av dagens sportartiklar för att sedan skriva en notis. Välj helst en gemensam sportartikel till denna övning. Hjälp eleverna att direkt i texten stryka under svaren på de sex journalistiska frågor:

1. Vad handlar artikeln om?

2. När hände det?

3. Var hände det?

4. Vem eller vilka var inblandade?

5. Hur gick det till?

6. Varför blev det så?

Ringa in det som behöver komma tidigt i notisen. Tänk på att en enda mening kan vara fylld av fakta från flera av svaren. Så här långt kan det vara bra att ha klassen samlad. När det är dags för själva skrivande kan eleverna arbeta enskilt eller i grupp. Avsluta med att läsa notiserna högt för varandra. Blev det en “pärla”, som många kallar notisen – kort och informativ? Som extrauppgift passar det att formulera ett alternativ till tidningens rubrik.

 

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.