22 sep 2013

Oljekatastrof i Mexikanska Golfen

4-67-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: NO-ämnen, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Syfte
Här ges möjlighet att följa en nyhet över tid och att sätta in saker i ett sammanhang. Nyheten är intressant både ur miljöperspektiv och ur medieperspektiv. Intressanta frågeställningar är:
Hur drabbas miljön över tid? Vilka beslut tas och vad blir konsekvenserna av dem?
Hur mycket rapporterar medierna? Och om vad?

Bakgrund
Oljeriggen Deepwater Horizon sjönk den 22 april 2010 efter en explosion. Elva personer dödades vid olyckan som inträffade i Mexikanska Golfen. Oerhörda mängder olja läcker ut och oron ökar för att katastrofen ska slå ut havslivet utanför USA:s kust. Medierapporteringen är och har varit massiv. Men hur blir det när den här nyheten inte längre ligger högt på dagordningen?

Gör så här
Samtala i klassen

Vad känner eleverna till om oljekatastrofen i Mexikanska Golfen?
Orientera eleverna på kartan. Var i världen har katastrofen inträffat?
Hur ser miljön ut där? Vilka städer/områden kan drabbas av oljeutsläppet?

Arbeta parvis, eller i grupper
Vad har hänt fram tills nu?
Låt eleverna ta fram några av de viktigaste tidningsartiklarna från den 22 april fram tills nu. Välj sådana som innehåller något nytt jämfört med tidigare rapportering. Redovisa genom att berätta/skriva kortfattat utifrån några av de sex journalistiska frågorna:

 • Vad har hänt?
 • Var hände det?
 • När hände det?
 • Vem/vilka var inblandad/e?
 • Hur gick det till?
 • Varför hände det?

Vad händer i framtiden?
Följ nyhetsrapporteringen. Utse “mediespanare” som var sin vecka rapporterar för klassen om hur oljekatastrofen bevakas av medierna och vilken ny information som kommer fram.

Utgå från samma frågor som ovan, men reflektera också över hur medierapporteringen har varit under veckan som gått.

Diskutera och värdera

 • Hur påverkas miljön av oljeutsläppet?
 • Vilka beslut har tagits för att förbättra situationen?
 • Har man lyckats? Har det gjorts tillräckligt? Vad tycker du?
 • Har medieuppmärksamheten kring oljekatastrofen ökat sedan explosionen inträffade? Minskat? I så fall varför?
 • Vad är det som avgör om något betraktas som en stor nyhet eller inte?
 • Vad får det för konsekvenser om medierna inte rapporterar?

Länkar
Svenska Dagbladet, en av många artiklar:
Oljekatastrof kan vara värre än befarad

Mediekompass
Vad är en nyhet?

Fler lektioner
Fler lektioner på miljötema hitar du på www.vardegrunden.se

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.