12 maj 2014

Nyhetsjakten – lustfylld lektion om nyheter

4-6 Arkiv
Kurs: Bild, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Nyheter
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Tidningens bilder väcker känslor och ger oss information. Samtidigt är de en ingång till den text som de stödjer.

A Introduktion

 1. Visa en aktuell nyhetsbild för klassen.
 2. Samtala om den utifrån en enkel bildanalysmodell:
  – Vilka känslor förmedlar bilden?
  – Vad ser du på bilden? Sätt ord på allt som finns på bilden.
  – Vad tror du att nyheten handlar om?
 3. Visa tre rubriker varav en är den som hör ihop med bilden.
 4. Låt eleverna gissa vilken som är den rätta.
 5. Visa bild och rubrik i sitt sammanhang. Samtala!

B Fördjupning

Gå igenom begrepp som eleverna bör kunna för att genomföra aktiviteten på ett bra sätt.
– rubrik
– artikel
– bild och bildtext
Eventuellt också ingress, mellanrubrik och byline.

C Aktivitet

 1. Dela in klassen i par.
 2. Dela ut en nyhetsbild till varje par.
 3. Låt dem samtala om bilden. Utgå från analysmodellen som du introducerade:
  – Vilka känslor förmedlar bilden.
  – Vad ser du på bilden? Sätt ord på allt som finns på bilden.
  – Vad tror du att nyheten handlar om?
 4. Därefter går eleverna på nyhetsjakt i klassrummet och letar efter rubriken som hör ihop med deras bild. Uppmana dem att läsa alla rubrikerna innan de väljer.
 5. När de valt rubrik så får de ett exemplar av den tidning som bilden finns i.
 6. Därefter letar de upp sin bild/nyhet i tidningen. Låt dem samtala om den med varandra:
  – Vad står det i artikeln.
  – Handlade nyheten om det de trodde när de bara såg bilden?

D Uppföljning

 1. Berätta om nyheten för ett annat par. Återberätta så detaljerat som möjligt utan att läsa artikeln innantill.
 2. Avslutningsvis kan några par redovisa för hela klassen.
 3. Summera.

Bakgrund

Mediekompass arkiv, lärarmaterialet Tidningens texter

Mediekompass arkiv, Kunskap och lek – dagstidningsövningar för årskurs 4-6

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6


Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Centralt innehåll i bild, årskurs 4-6


Bildanalys

 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Förberedelser

1. Samla ett antal exemplar av den lokala dagstidningen. Se till att du har minst två ex. av varje nummer.
2. Klipp ut en nyhetsbild till varje par i klassen.
3. Klipp också ut motsvarande rubrik.
4. Sätt upp rubrikerna på olika ställen i klassrummet före lektionen.

Syfte

Med Nyhetsjakten närmar sig eleverna nyhetsinnehållet i en dagstidning på ett lustfyllt sätt med hjälp av tidningens bilder. Nyhetsjakten tränar eleverna på att läsa bilder och att sätta ord på det som bilder förmedlar både när det gäller känslor och information.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.