31 aug 2013

Nyhetsbilden berättar – analysmodell

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte
Nyhetsbilden är en utmärkt ingång för lektioner med och om bilder och för att lära eleverna att analysera bilder

Bakgrund
Bra nyhetsbilder hittar vi i medierna varje dag, men de som innehåller allt är inte så vanliga. Bilderna som vi söker i det här lektionstipset är berättelser frusna i några hundradels sekunder, bilder som bär en historia. En historia om vad som hände innan fotografen tryckte ner avtryckarknappen och om vad som händer efter att bilden är tagen. Porträttbilder av politiker och framgångsrika företagare faller då bort. De berättar oftast bara hur personen i fråga ser ut.

Gör så här
1. Samla en bildbank med nyhetsbilder som eleverna tycker bär på en berättelse.

2. Gör en enkel analys i två steg som stimulerar till att skapa en sammanhållen berättelse med hjälp av bilden och fantasin.
Steg 1. Berätta vad du ser på bilden.
Det är bara fakta som gäller. Du ska inte fantisera eller tolka. Vilka aktörer finns det? Vad gör de? Vilka föremål ser du?
Steg 2. Hur upplever du bilden?
Hur tolkar du det du ser? Vad tror du att aktörerna på bilden tänker och känner? Varför gör de som de gör?

3. Skapa en berättelse, gärna skriftligt. Börja med vad som hände innan bilden togs och avsluta med vad som skedde när bilden var tagen. Använd fantasin!

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.