23 sep 2013

Nyfiken på riksdagen

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-3 lektioner plus uppföljning
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Moment A – introduktion

1. Gör eleverna nyfikna på riksdagen genom att visa delar av en virtuell rundvandring i riksdagshuset, och/eller genom att visa första delen av Lilla Aktuellt skola från den 19/9 2013.
2. Samtala om det ni ser!

Moment B – fördjupning

1. Lär ut några centrala begrepp som eleverna behöver förstå, till exempel riksdagshus, riksdagsman, talman, ledamöter, kammare, politiska partier och mandatperiod.
2. Vilka är de politiska partierna som är med i riksdagen? http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
3. Vilka riksdagsmän representerar ditt län?

Moment C – aktivitet

Skriv en faktatext om riksdagen. Använd några av de källor som finns i lektionstipset.

Moment D – uppföljning

Följ nyhetsflödet under läsåret.
1. Utse klassens ”riksdagsexperter”, som bevakar nyheter vecka för vecka. Fokusera på elevnära nyheter med koppling till riksdagen.
2. Samla nyheterna på lämpligt sätt för att sedan sortera och redovisa dem, förslagsvis en gång i månaden.
3. Låt eleverna föra resonemang kring nyheterna. Gör kopplingar till den politiska strukturen i Sverige.

Bakgrund
Virtuell rundvandring i Sveriges riksdag
http://rundvandring.riksdagen.se/sv/

2013-09-19 Lilla Aktuellt skola om talmannens uppgifter
http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/

Lättläst om Riksdagen
http://www.riksdagen.se/sv-LL/Start/Lattlast/

Sveriges riksdag och demokratin (lättläst)
http://www.riksdagen.se/sv-LL/Start/Lattlast/Sveriges-riksdag-och-demokratin/

Ledamöter och partier
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Riksmötets öppnande 2013/2014
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Nyheter/Riksmotets-oppnande-2013/

 

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

 

Kunskapskrav för betyget E i samhällskunskap i slutet av årskurs 6
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer…
… Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Kunskapskrav för betyget E i svenska i slutet av årskurs 6
… Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp …

 

Förberedelser

1. Titta igenom länkarna under rubriken Bakgrund. Välj ut dem du vill använda.
Observera att material på riksdagens hemsida finns både i lättläst version och med talsyntes, så att elever kan lyssna samtidigt som de läser.
2. Skriv eventuellt ut det som eleverna behöver som underlag till sina faktatexter.
3. Förbered moment C på det sätt som eleverna är vana vid. Tankekartor brukar behövas!

Syfte

Lektionstipset syftar till att väcka elevernas nyfikenhet på ett område som lärare ofta betecknar som svårt att undervisa om. Upplägget kombinerar målen i svenska och samhällskunskap och skapar utrymme för enkla resonemang om samhällsfrågor.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.