22 sep 2013

“Normala” och udda nyheter

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

I dag domineras nyheterna av terrorhoten mot turistmål i Europa, en nyhet som i högsta grad berör samhället och påverkar människors vardag. Men det händer regelbundet att tidningsredaktioner får mejl och samtal från personer som önskar att det fanns mer positiva nyheter i tidningarna. Vår omvärld skulle knappast bli mer greppbar om nyhetsflödet enbart och för jämnan bestod av glada eller udda nyheter. Samtidigt vill läsarna att tidningarna har en nyhetsmix.

Syfte med lektionen
Vi väljer de nyhetsmedier som bäst passar våra syften. Ett medvetet val handlar också om att välja bort. För att våra elever ska bli medvetna och kritiska medieanvändare behöver de lära sig mekanismerna bakom mediernas nyhetsvärdering. Läs här om nyhetsvärdering (http://mediekompass.se/lektionstips/tidningsveckan/2008-nyheter/864-vad-aer-en-nyhet-).

Mål att uppnå i grundskolan (Läroplan för grundskolan)
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola

  • har kunskaper om medier och deras roll…

ATT GÖRA

Börja med denna diskussionsövning. Dela in klassen i grupper om tre och tre. Be dem diskutera sig fram till ETT svar. Frågan lyder så här:

Nyhetschefen på en tidning sitter och går igenom vilka nyheter man fått reda på. Hon har fem olika nyheter, men får bara välja en att skriva om. Vilken av dessa nyheter tror du hon väljer?

  • 200 000 döda i Afghanistan
  • Coca-Cola slutar göra Coca-Cola
  • Huvudvärkstabletter livsfarliga
  • Statsministern har varit med om en svår bilolycka
  • Två svenska soldater döda i Afghanistan

Låt eleverna redogöra för sina svar och motivera dem. Läs eller diskutera sedan tillsammans igenom svaret på frågan.

Antagligen hade en nyhetschef valt nyheten om att statsministern har varit med om en svår bilolycka. Varför skulle han välja den? Jo, därför att den nyheten uppfyller många punkter på listan över vad som gör en nyhet stor. Så här ser den listan ut: En nyhet ska vara: Aktuell. Gamla nyheter har läsaren redan hört eller läst om. Intressera många. Dagstidningar vänder sig till alla. Inträffa nära. Alltså, det som händer i Sverige eller i byn där du bor är med intressant än det som händer utomlands. Andra saker som har betydelse: Tidningen vill helst vara ensam om att ha nyheten Nyheten berättar om något som är överraskande eller ovanligt Nyheten handlar om någon “offentlig person” Nyheten avslöjar felaktigheter i samhället Nyheten handlar om lag- eller regelbrott Nyheten har en rolig vinkel Det finns bra bilder till nyheten Det handlar om den lilla människans kamp mot makten

UDDA NYHETER
Utgå från Veckans uddisar som presenteras på DN.se. Diskutera varför dessa händelser blivit nyheter. Vilka läser dem? Varför?
Undersök sedan den egna tidningen och se var de brukar placera sina udda nyheter.
Låt eleverna välja någon udda nyhet och illustrera den med en bild eller som en serie.

KLASSIFICERA INNEHÅLLET
Välj ut ett antal nyheter som du tror att dina elever kan förstå. Blanda udda och betydelsefulla nyheter.
Numrera nyheterna och skriv rubrikerna på tavlan.
Ge varje elev ett papper med en tabell som vågrät innehåller lika många kolumner som du har nyheter (rubriker).
Märk raderna med följande etiketter, eller varianter av dessa:
– Skvaller (t.ex kändisars privatliv)
– Kuriosa (udda fakta, märkliga rekord …)
– Bra att veta
– Viktigt för samhället
– Påverkar mitt liv

Läs upp eller berätta kort om innehållet till varje rubrik. Be eleverna sätta ett kryss i den ruta där de tycker att nyheten hör hemma. Var eleverna eniga i sina bedömningar?

PÅ FÖRSTASIDAN
En variant av den klassiska övningen Tidningens förstasida.
Det är lämpligt att låta eleverna arbeta i grupp med att göra två eller flera förstasidor till samma tidning. Berätta först att det har kommit ut två nya tidningar. Den ena heter exempelvis Glad-Bladet och den andra Jordens Vänner. Alternativt kan grupperna själva namnge sina tidningar.
Kom överens med eleverna om vilka som läser den ena tidningen och vilka som läser den andra. Vad har människorna för intressen och behov?
Därefter gör grupperna en förstasida till vardera tidning.
Låt eleverna redovisa och motivera sina val.

EN BILD – TVÅ RUBRIKER
Klipp ut nyhetsbilder ur tidningen. Låt eleverna välja varsin bild utan att veta något om innehållet i artikeln som hör till bilden.
Eleverna hittar på två rubriker som de skriver till bilderna. Den ena rubriken ska vara glad och rolig, den andra berättar om något allvarligt. Fungerar bilden lika bra till bägge rubrikerna?

TOPPLISTOR
Genomför en nyhetsbevakning under en eller ett par veckor. Klassen väljer varje dag ut den nyhet som de tycker är viktigast samt en nyhet som oviktigast. Jämför dagens val med gårdagens och placera nyheterna i rangordning på varsin lista.

LÄNKAR
Mediekompass: Vad är en nyhet?

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.