28 jan 2013

Nationella prov i svenska: öva med insändare

4-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Fokus ligger på:

  • Delprov A: Muntlig framställning
  • Delprov C: Skrivuppgift – argumenterande text.

Övning 1 och 2 kan med viss anpassning även användas inför proven i årskurs 9.

Övning 1: Läsa

Syfte: Förberedelse för delprov E, skrivuppgift – argumenterande text. Att känna till hur en insändare är uppbyggd.
Passar för: årskurs 4-6
Tidsåtgång: 40 minuter
Förberedelse: Välj ut några olika insändare som passar dina elever. Kopiera från papperstidningar, eller skriv ut från nättidningar.
Genomförande:

Gemensamt
Presentera en insändare för eleverna. Läs igenom den tillsammans med fokus både på struktur och innehåll.

1. Vad handlar insändaren om?
Ringa gemensamt in nyckelord som beskriver insändarens ämne/ärende.

2. Vilka åsikter och fakta för skribenten fram?
Stryk under med färgpennor, en färg för åsikter, en färg för fakta.

3. Finns det någon slutsats, eller förslag till lösning/åtgärd i insändaren?
Stryk i så fall under med dubbla streck.

Två och två
Dela ut ett blad med fem olika insändare till eleverna. Ha med de tre frågorna från genomgången på bladet!

1. Låt eleverna diskutera fråga 1, 2 och 3 parvis och markera i texterna.
2. Gör en topplista! Vilka insändare är bäst? Varför? Rangordna från 1-5.

Sammanfatta
Låt eleverna berätta vilken insändare de tyckte var bäst. Motivera varför! Sammanfatta vad det är som gör att en insändare är bra.

Övning 2: Skriva

Syfte: Förberedelse för delprov E. Att kunna skriva en argumenterande text i form av en insändare.
Passar för: årskurs 4-6
Tidsåtgång: 40-60 minuter
Förberedelse: Genomför hela Övning 1 i klassen, eller en kortversion av den. Fundera ut några förslag till ämnen/ärenden att skriva insändare om. Välj gärna inom området ”Fritid”, som är temat för de nationella proven i svenska 2012.
Genomförande:

Gemensamt
Gör en tankekarta tillsammans. Utgå från nyckelorden ämne/ärende, fakta, åsikter, slutsats, förslag till lösning/åtgärd.

Individuellt
Varje elev gör en egen tankekarta och skriver en insändare utifrån den. Tid över? Illustrera insändaren.

Sammanfatta
Sätt upp insändarna på en plats där alla kan läsa dem. Låt eleverna i mån av tid läsa upp dem för varandra. Spara tankekartan till Övning 3.

Övning 3: Tala

Syfte: Att göra eleverna bekanta med formen för delprov A. Muntlig framställning: redogörelse och kommunikation, samt samtal och interaktion.
Passar för: årskurs 4-6
Tidsåtgång: 40 minuter
Förberedelse: Utgå från Övning 2. Dela in klassen i grupper om 3. Skriv, kopiera och klipp ut några diskussionsfrågor. Förslag:

  • Vad tyckte du om gruppens olika insändare?
  • Vilka tror du skulle vara intresserade av att läsa insändarna?
  • Vad tror du att gruppens olika insändare skulle kunna ge för resultat?
  • Vad ska en insändare handla om för att du ska bli sugen på att läsa den? Varför?
  • Om du själv skulle skriva en insändare till en tidning, vad skulle du då välja att skriva om. Varför?

Genomförande:

Introduktion
Berätta hur uppgiften redogörelse/samtal går till.
Be eleverna att förbereda en muntlig presentation utifrån tankekartan de skrev till sin insändare.

Redogörelse
Placera eleverna gruppvis. Låt eleverna framföra sina redogörelser en i taget. Den elev som redogör för sin insändare ska stå eller sitta framför de två åhörarna. Enstaka frågor kan tillåtas, men i stort sett ska eleverna redogöra utan inblandning av övriga.

Samtal
Dela ut remsorna med diskussionsfrågor till grupperna. Låt en av eleverna välja en diskussionsfråga och inleda samtalet kring just den frågan och be de andra att bygga på samtalet. Låt därefter eleverna turas om att välja diskussionsfrågor och föra samtalet vidare.

Länkar

Skolverkets sida om Nationella prov

Här hittar du provdatum

Uppsala universitet, gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

 

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.