04 aug 2013

Mitt lektionstips

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Bakgrund: Jeppe Vikström är en av initiativtagarna till A day in the world, en fototävling som syftar till att få världens invånare att fotografera sin vardag. Exakt datum för projektet är ännu inte bestämt men det kommer gå av stapeln en tisdag eller onsdag 2012 och förhoppningsvis kommer det att komma in bidrag från alla delar av världen. Detta är inte första gången ett sådant projekt genomförs. Den 3 juni 2003 dokumenterade över 3000 fotografer allt mellan himmel och jord i Sverige. Det resulterade i ett unikt samtidsprojekt av Sverige och även i en bok, En dag i Sverige.

Gör samma sak i er klass! Låt eleverna fotografera en bestämd dag av sommarlovet. I höst blir det sen spännande att jämföra bilderna och prata om just den dagen.

Uppgift 1: En dag i världen

Läs tillsammans med eleverna igenom artikeln om fotoprojektet A day in the world.

Fundera i par över följande frågor:
1. Vad betyder ”ett digitalt världsarv”?

2. Idén är att låta hela världens invånare vara fotografer. Tycker du att det är en bra idé?

3. 2003 gjordes ett liknande projekt fast ”bara” i Sverige. Nu vill man få med länder från hela världen, speciellt från Afrika och Asien. Varför tror du att det är svårare att få med dem?

4. En av initiativtagarna, Jeppe Vikström, hoppas att man ska kunna söka i bildarkivet på olika sätt, till exempel på klockslag eller på plats. Kan du komma på några andra bra sätt att söka på?

5. Tänk dig att du skulle söka på ett visst klockslag och fick upp fem bilder från olika delar av världen. Skriv ner fem saker som bilderna skulle kunna visa. Ta med ett land i varje beskrivning. Såhär: 8.17: En nigeriansk pojke är på väg till skolan. En flicka i Kina passar sin lillebror medan mamman hänger tvätt. En svensk…

6. Vilket tror du skulle bli mest spännande; att ”bara” få se bilderna eller att få se dem tillsammans med bildtexter? Varför? Diskutera för- och nackdelar med båda alternativen i klassen!

7. Exakt datum för projektet är inte bestämt men det kommer bli en tisdag eller en onsdag för då är det som mest vardag, menar Jeppe Vikström. Håller du med om det?

8. Vad är ”tidszoner”? Hur fungerar de? (Använd gärna en världskarta)

9. Vilka tror du kommer titta på projektet? Vuxna eller barn? Tycker du att verkar spännande att få titta in i andras vardag?

10. Skulle du vilja skicka in bilder till projektet?

Här kan ni läsa mer om projektet: www.aday.org.

Uppgift 2: Klick! Idag är det den sjuttonde juli 2011

1. Skriv först upp titeln på tavlan (eller hitta på en bättre).

2. Skriv ”juni” ”juli” och ”augusti” på tre lappar. Vik ihop dem. Dra en av lapparna. Skriv upp månaden på tavlan.

3. Gör sedan lappar från talet 1 till 31 och dra en av lapparna. Skriv upp datumet på tavlan. (Blir det ett datum utanför sommarlovet så dra ett nytt).

4. Ta fram snygga, färgglada A3 papper och vik på mitten så att det blir en fotobok med fyra sidor. Sy gärna i kanten eller dekorera på annat sätt. Några kanske vill ta med fina häften eller album hemifrån. Berätta för eleverna att de ska klistra in foton från den utlottade dagen i boken. Det är deras sommarlovsläxa. Om ni t ex fick talet ”17” och ”juli” så skriver barnen ”Klick! Idag är det den sjuttonde juli!” överst på första sidan. Lägg lite tid på att skriva snyggt och dekorera. Gör böckerna personliga! Då är det mycket större chans att alla kommer ihåg läxan.

5. Skriv i veckobreven till föräldrarna och be dem att hjälpa barnen med läxan!

6. Kontrollera hur många i klassen som har tillgång till en kamera. (Många har säkert en i mobilen) De elever som inte har kanske kan låna av någon annan eller kan ni köpa in engångskameror till dem. Kanske har ni en ”klasskassa” med pengar som ni kan använda?

7. Prata om utskriftsmöjligheter. Har någon en fotoskrivare som flera kan få använda? Finns det möjlighet att printa ut på biblioteket? Vem vet var det är billigt och enkelt att framkalla? Ju mer eleverna engagerar sig desto mer får de ut av projektet.

8. Låt dem diskutera hur de ska göra för att komma ihåg datumet. Kan de ha en påminnelse i mobilen? Skriva det i kalendern? På kylskåpet? Bilda en ringkedja ( till exempel att de ringer nästa person på klasslistan)? Idéerna brukar vara många om du ger dem lite tid…

9. Sen börjar ni prata om själva projektet. Först kan ni bestämma antalet bilder. Det bör inte vara fler än åtta för då får de inte plats i ”fotoboken”. Sex bilder är bättre, så finns det plats för bildtext och dekorationer.

10. Låt dem diskutera vad de ska fotografera. Ge dem tips på hur man tar bra bilder!

  • Det viktigt att de kan kameran. Då vågar de mer, det behöver inte vara en avancerad kamera.
  • Att gå närmare är också bra, ofta tenderar man att ta på för långt avstånd.
  • Likaså med höjd, ska man ta en bild på en blomma är det bättre att stå på knä eller ligga än att stå upp.
  • Ljuset (solen) bör man ha i ryggen.
  • Ögonblicksbilder (spontana) blir oftast roligare än arrangerade bilder (alltså där människor har blivit tillsagda hur de ska stå eller sitta).
  • Använd om möjligt fokuslåsning, då blir skärpan bättre.
  • Välj motiv som du gillar och försök ha roligt.
  • Ta inte bara sex bilder, ta gärna tjugo och välj ut de sex bästa.

11. Försök sprida ut bilderna över dagen så att inte alla visar samma händelse. Ta gärna vardagsbilder, inte bara ovanliga eller spännande saker. Eftersom det är sommarlov kommer det kanske inte bli lika mycket vardag som i En dag i världen men även om du är på resa så finns det ju vardag även i en den. Fotografera de vardagliga ögonblicken också! Sprid ut bilderna över olika tidpunkter på dagen.

12. Påminn dem att engagera föräldrarna i projektet! De kan ta några av bilderna så att eleverna får vara med. De kan också ge förslag på motiv och hjälpa till att välja ut sex bra, olika bilder.

13. När de har tagit sex bilder som de känner sig nöjda med ska de skriva sex bildtexter till dem. Uppmana till att variera språket och längden på texten. De ska INTE klistra in bildtexterna utan lägga dem i ett kuvert för klasskamraterna ska få försöka pussla ihop dem med rätt bild i höst. Gör likadant som med bilderna! Skriv tjugo olika bildtexter och välj ut de sex bästa. Be en förälder om råd!

Uppgift 3: Uppföljning ( i höst)

1. Välj gärna fem elever som får redovisa varje dag. På så sätt varar projektet längre och eleverna orkar ta till sig varandras fotoböcker. Kanske gör ni det den första halvtimmen varje dag i en vecka?

2. Låt fotografen vara ledare för sin grupp. Om det är 25 elever i klassen tar han/hon alltså hand om fyra elever. De ska först försöka pussla ihop bildtexterna med bilden.

3. Sedan ska eleven berätta om de olika bilderna. Vilken tid på dygnet de utspelar sig, var de utspelar sig, varför eleven valde att fotografera just den händelsen, vilken bild han eller hon är mest nöjd med och så vidare.

4. Ännu bättre blir det kanske om ni i klassen ställer samman ett antal frågor som man kan utgå från. På så vis brukar alla elever komma till tals. Här är några exempel:
a) Hur gjorde du för att komma ihåg datumet?
b) Vilken slags kamera använde du?
c) Hur framkallade du bilderna?
d) Fick du hjälp av en förälder? Vem? Hur?
e) Tyckte du att det var lätt eller svårt att hitta motiv?
f) Var det här datumet en vanlig dag för dig eller ganska ovanlig?
g) Finns det någon bild som du är extra nöjd med? Vilken? Varför?
h) Hur gjorde du när du skrev bildtexterna? Skrev du fler än sex?

5. När alla har redovisat för klasskamraterna kan ni ha en kväll när ni bjuder in föräldrarna så att de får se resultatet. Fundera också på andra sätt att dokumentera projektet. Skolans hemsida? Biblioteket där ni bor? Till andra klasser? Göra en egen hemsida? Ju fler gånger ni berättar om projektet, desto roligare blir det.

Länkar

Mediekompass bildspel Fatta fotot (observera att här finns starka bilder så gå igenom bildspelet och välj ut dem som passar din klass)
Wikipedia om Jeppe Wikström
Mer om projektet En dag i världen

Koppling till läroplanen

Ämnet samhällskunskap ska innehålla (åk 1-3):
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Ämnet svenska ska innehålla (åk1-3):
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ämnet bild ska innehålla (åk 1-3):
historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Att dokumentera sin vardag i bild och att reflektera över den.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.