12 mar 2013

Melodifestivalen 2013 – vann rätt låt?

4-6 Arkiv
Kurs: Engelska, Matematik, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Inspiration

1. Visa Youtube-klippet: Robin Stjernbergs ”You” med on screen lyrics. Sjung gärna med!

2. Visa även några tidningsartiklar/videoklipp som du själv har valt ut.

Övning 1, svenska: Intervjua och skriv

Låt eleverna arbeta parvis med att intervjua några som har sett Melodifestivalens final.

Övning 2, svenska: Skriv en faktatext

Låt eleverna arbeta enskilt med att skriva var sin faktatext om någon av artisterna.

Övning 3, matematik: Gör om resultatlistan till diagram

Gå igenom hur man gör ett stapeldiagram.

Övning 4, engelska: Översätt låttitlar

Låt eleverna försöka översätta de engelska låttitlarna till svenska och de svenska till engelska.

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll, svenska, årskurs 4-6, s 224:
Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier…
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och drag.

Centralt innehåll, matematik, årskurs 4-6, s 65:
Sannolikhet och statistik

  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Centralt innehåll, engelska, årskurs 4-6, s 31:
Lyssna och läsa – reception

  • Sånger, sagor och dikter

 

Förberedelser

Välj ut en eller flera av nedanstående övningar.
Kopiera kopieringsunderlagen med elevinstruktioner och resultatlista.
Samla nyhetsklipp/tidningsartiklar som du tycker passar för din klass.

Syfte

Övningarna stimulerar till arbete i flera ämnen med utgångspunkt från en aktuell företeelse.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.