22 sep 2013

Matematik i bilder

1-34-6 Arkiv
Kurs: Matematik
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Matte i bilden
Eleverna väljer var sin bild och beskriver vilken matte de ser i bilden. Hur långt? Hur många? Hur högt? Hur ofta?

Nu ska de formulera matteproblem till de andra i klassen. Det ska vara något som andra kan beräkna, något som andra kan klura ut och något som de kan kontrollera i verkligheten.

Avsluta med att klassen diskuterar de olika problemen.

Geometri
Låt eleverna välja en bild och leta efter geometriska strukturer och objekt i sin bild.

Diskutera varför objekten har fått just den form de har. Det kan vara både estetiska och funktionella skäl.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.