09 apr 2013

Margaret Thatcher är död

4-67-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Engelska, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Tidsåtgång

Att sätta sig in i bakgrunden tar en lektion, eller mer, beroende på ambition. Fördjupning 1 är ganska omfattande och bör få minst en lektion. Fördjupning 2 kan klaras på en lektion om man delar upp arbetet mellan grupper i klassen. Men det här är ju ett gyllene tillfälle att få eleverna att följa med i medierna!

Bakgrunden

Under slutet av 1960-talet och hela 1970-talet upplevde Europa en politisk ”vänstervåg”. När Margaret Thatcher kom till makten 1979 genomförde hon, och för den skull även Ronald Reagan i USA, en politisk vändning mot höger. Försök att ge en bild av Thatcher som person och hennes politiska gärning med hjälp av dagens tidningstexter. Gör det med hjälp av faktatexter och utan egna värderingar, vad ni än må tycka!

Länkar

Detta är en TT-text i Smålandsposten: Margret Thatcher död
Aftonbladet: Så fick Thatcher sitt öknamn
G-P: G-P-reportern om sitt möte med Thatcher 
SvD: Ännu väcker Thatcher skräck och beundran 
SvD: Margret Thatcher är död 
DN: Margret Thatcher död

Detta är bara några exempel från de största tidningarna och TT. Googla och läs fler. Titta på Youtube-klipp!
Använd även de texter som fanns i din lokala tidning. Skrev de något mer än den text som TT la ut? Använd eventuella faktarutor och nyhetsgrafik!
Jämför i klassen om ni tagit upp samma fakta.

Fördjupning 1

Åsikterna om Margaret Thatcher går isär – minst sagt! Läs ledare och krönikor om henne och skapa dig en egen uppfattning. Läs kommentarerna till texterna också så får du ta del av läsarnas åsikter.

Positiv text:
SvD: Margret Thatcher mer omstridd än sina idéer 
Hittar du fler? Sök!

Negativ text:
Aftonbladet: “Järnladyn krossade facket och arbetarklassen”
Hittar du fler? Sök!

Och här en chat på svd.se med statsvetaren Mikael Sundström

Skrev din lokala tidning något på ledarsidan? Fanns det krönikor, insändare, debattartiklar? Googla eller leta i papperstidningarna!
Redovisa åsikter och skapa dig en egen! Är du för eller emot Thatcher, eller rent av tveksam?

Fördjupning 2

Så gott som hela kulturetablissemanget var anti-Thatcher och i Storbritannien skrevs bland annat många låtar om henne. Dela upp i klassen och lyssna på musiken, tryck ut och analysera texterna (googla låtnamn och ordet lyrics). Vilka blir era favoriter?

Här kommer en lista (långt ifrån fullständig) på anti-Thatcher-låtar, en del ganska brutala:
The Blow Monkeys: Celebrate the day after you
Morrissey: Margaret on the Guillotine
Elvis Costello: Tramp the Dirt Down och Shipbuilding (om Falklandskriget)
The Specials: Ghost Town (om tomma gruvorter)
Hefner ”The Day That Thatcher Dies”
Billy Bragg ”Thatcherites”
Sinead O´Connor ”Black Boys on Mopeds”

Förstår ni inte texterna så läs om dem genom att googla dem eller läs mer på dessa tidningssidor:
SvD: Arga låtar om Margret Thatcher 
DN: Låtarna som inte lovsjöng Thatcher 
Aftonbladet: Thank you for the music?

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällskunskap
Grundskolan
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Gymnasiet
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Historia
Undervisningen i historia ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
Centralt innehåll: Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

Engelska
Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Förberedelser

Tillgång till datorer för eleverna så att de kan söka på tidningarnas hemsidor och andra informationskällor på nätet.

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.