10 aug 2013

Maktlekar – när leken blir förtryck

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte
Värdegrundsarbete ska ha en central plats i skolans vardagliga arbete. Genom mediernas belysning så hamnar skolan och debatten om kränkande behandling och mobbning ofta i fokus. Dra nytta av detta för att kontinuerligt hålla frågan aktuell på din skola. Mobbning är som ett ogräs. Det måste hållas efter för att inte sprida sig.

Bakgrund
Dagens Nyheter har uppmärksammat en bok som väcker debatt. ”Maktlekar, det dolda gruppvåldet bland unga” heter den och handlar om våld och trakasserier som kan bli följden av så kallade ”maktlekar”. Vissa maktlekar innebär att den ena ska tjäna den andra. Om tjänaren inte lyder hotar utfrysning eller annan bestraffning, oftast i form av våld. Andra lekar handlar om att tåla så mycket smärta som möjligt. Den som är tuffast och klarar mest får leda. Det handlar om makten i gänget.

Gör så här
1. Ställ en inledande fråga om maktlekar. Förklara begreppet om eleverna inte känner till det.
– Förekommer det lekar på vår skola som kan kallas maktlekar?
Ja, Nej, Kanske Berätta!
2. Om svaret är nej: Exemplifiera med någon av de lekar som beskrivs under länken ”Exempel på olika maktlekar”.

Diskutera och värdera
Välj en eller flera av diskussionsfrågorna nedan. Använd handuppräckning, eller ”fyra hörn” som metod beroende på vad som passar bäst. Genom att ställa följdfrågor till det som eleverna säger när de motiverar hur de tänker kan du problematisera ytterligare. Tänkbara följdfrågor är:
– Vad blir konsekvensen av det?
– Hur långt ska man gå då?
– Vad kan hända då?

En flicka förklarar lekarna så här:
– Man vill veta vilka som är bättre och vilka som är sämre. Genom att stampa ner andra känner man sig lite bättre själv.

Stämmer det som flickan säger, att man känner sig bättre själv?
Ja, Nej, Kanske. Motivera!
Är någon som stampar ner andra bättre än andra?
Ja, Nej, Kanske. Motivera!

En tolvårig pojke vittnar om att våldet i leken kan vara grovt:
– Olli får stryk är en rätt farlig lek ibland… De andra kan sparka så att man tappar andan och ibland på huvudet.

Hur tänker du om det som pojken säger?
Det är en livsfarlig lek. Sluta!
Det kan vara farligt, men var och en får välja om de vill vara med.
Han är en mes, lite får man väl tåla.
Annat svar.

En femtonårig pojke förklarar vad som gäller:
– Man kan inte dra sig ur. Man måste ställa upp, annars är man en bangare. Vissa lekar är dumma men jävligt roliga. Man tänker inte på hur allvarligt det är när man är inne i det.

Hur tänker du om det som pojken säger?
Man är svag om man drar sig ur.
Man är stark om man drar sig ur.
Det spelar ingen roll om man drar sig ur, eller är med.
Annat svar.

Björn Eriksson, professor i sociologi, säger:
– Det är klart att det är tokigt om lekarna urartar till trakasserier eller misshandel. Då måste de vuxna ingripa.

Hur upplever du att vuxna reagerar när de upptäcker trakasserier?
De flesta ingriper direkt.
De flesta blundar och låtsas inget om.
De flesta bryr sig inte alls.
Annat svar.

Läkaren och psykoanalytikern Björn Wrangsjö säger att makt och lek är som olja och vatten. De passar inte ihop:
– Så snart någon tvingar någon annan har leken förvandlats till förtryck. Den starkaste sätter reglerna och tar sig tolkningsföreträde, han definierar förtrycket som en lek och skaffar sig därmed fribrev för ännu värre trakasserier.

Hur tänker du om det som Björn Wrangsjö säger?
Det är sant, den starkaste sätter reglerna och så måste det vara.
Den starkaste ska inte få sätta reglerna. Det ska jag göra.
Den starkaste ska inte få sätta reglerna. Majoriteten ska bestämma.
Annat svar.

Sammanfatta

  • Hur vill du vuxna att vuxna agerar om de upptäcker maktlekar som urartar?
  • Hur vill du att kompisar agerar om de upptäcker maktlekar som urartar?
  • Vad kan du själv göra om du upptäcker maktlekar som urartar?

Hur har dina tankar om maktlekar förändrats efter diskussionen?
Jag bryr mig inte.
Jag har blivit inspirerad till att testa maktlekar.
Jag har blivit motiverad till att försöka stoppa maktlekar.
Annat svar.

Länkar
Dagens Nyheter
När leken på skolgården blir förtryck
Exempel på olika maktlekar
Slavleken – en maffiavärld för barn
Levin: Maktlekar är ett bra ord. Det blir mycket våld, och många blir kränkta.
Kriminologen: ”Föräldrar klarar inte sitt ansvar”

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.