23 apr 2013

Lokal demokrati – lokal debatt

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Varierande antal lektioner, se till vänster
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Tidsåtgång

Att sätta sig in i bakgrunden tar en stund varje dag och öppnar naturligtvis även för granskning av nyheter i största allmänhet, vilket i så fall kräver en stund extra. Väl använd tid! Fördjupning 1 är egentligen inte så omfattande och bör klaras av på en lektion. Fördjupning 2 pågår parallellt med att bakgrundsmaterialet samlas in men bör kompletteras under en lektion då eleverna söker igenom kommentarsfält och sociala medier. Fördjupning 3 tillhör ämnet svenska och bör innehålla en genomgång om hur man skriver insändare + själva skrivandet. Bör ges två lektioner eller mer beroende på ambition.

Bakgrunden

Frågor som ligger oss närmast, de är representanterna för vår lokala demokrati. Alla dessa instanser bevakas av lokalpressen. Följ din/dina lokaltidnings/lokaltidningars rapportering från lokala och regionala politiska instanser under en period (en vecka, två veckor, etc). Samla allting i ”en hög”, både pappersartiklar och på webben. Nu gäller det både faktaartiklar och ledare. Detta är insamlingsfasen. Grunden för mycket vetenskapligt forskningsarbete!

Fördjupning 1

Titta på era resultat, arbeta två och två. Sortera upp materialet i fakta (nyhetsartiklar, med mera) och åsikter (ledare, debattinlägg osv). Analysera och ordna materialet i viktighetsordning. Det som gäller är alltså ”viktigast för just dig”! Jämför era resultat i klassen och diskutera skillnader. Varför är något viktigt, mindre viktigt?

Fördjupning 2

Har den lokala debatten följt upp det som tidningarna skriver om? Syna insändarsidorna under den period som er granskning gäller. Vad har väckt mest debatt under den här tiden? Är insändarna bra skrivna? Tar de upp det som är väsentligt? Talar insändarna för många eller bara för skribenten själv? Diskutera!

Fördjupning 3

Engagera er – skriv insändare själva. Vässa era argument! Använd gärna den här mallen: http://skrivtips.blogspot.se/2007/04/skriv-en-insndare.html
Skicka era insändare till den lokala tidningen!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap: Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Svenska: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Gymnasiet
Samhällskunskap: I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information.

Svenska: Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter.

Förberedelser

Kontakta den eller de lokala tidningarna och be att få en klassuppsättning till klassen under den tid projektet pågår. Det brukar inte medföra några kostnader om det inte blir väldigt lång tid. Ha även tillgång till datorer för eleverna så att de kan söka på tidningarnas hemsidor och andra informationskällor på nätet.

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.