14 okt 2013

Läxor – bra, eller dåligt?

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Moment A – introduktion

Introducera med hjälp av något/några inlägg i läxdebatten.
Samtala om för- och nackdelar med läxor.

Moment B – fördjupning

1. Samtala om vilka källor som introduktionen bygger på. Bygger de på fakta, eller åsikter?
2. Presentera vad John Hatties forskningsstudie säger om läxor. (Se bakgrunden)
3. Samtala: Är forskningsstudien en säker källa? Varför/Varför inte?

Moment C – aktivitet

1. Låt varje elev skriva ner ett argument för läxor och ett argument emot läxor.
2. Låt eleverna samtala parvis om vad som kan vara bra, eller dåligt med läxor.
3. Ge eventuellt i hemuppgift att ta reda på vilka argument en vuxen i familjen har för och emot läxor.

Moment D – uppföljning

1. Följ upp parsamtalen genom att lyfta några olika argument från klassen. Utvidga gärna till att ta in vuxenperspektivet också.
2. Låt eleverna parvis formulera hur en bra läxa skulle kunna vara utformad.
3. Sammanfatta.

Bakgrund

Skolverket: Hemläxors nytta inte självklar (John Hatties slutsatser om effekten av läxor)
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/hemlaxors-nytta-inte-sjalvklar-1.203316

Blogginlägg i Aftonbladet: Varför ska barnen ta med sig jobbet hem?
http://www.aftonbladet.se/wendela/kronikorer/malinwollin/article17456861.ab

Gästkrönika i Eskilstuna-kuriren: Läxor –en fråga om jämlikhet
http://ekuriren.se/ledareasikter/gastkronika/1.1937592-laxor-ar-en-fraga-om-jamlikhet

Lilla Aktuellt Skola 2013-10-03 om läxor:
http://www.svtplay.se/video/1503180/lilla-aktuellt-skola

 

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6
Tala, lyssna och samtala

  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Centralt innehåll i samhällskunskap, årskurs 4-6
Information och kommunikation

  • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier…
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Förberedelser

Läs igenom det som står i bakgrunden om du inte redan känner dig tillräckligt informerad.
Välj ut lämpligt sätt att introducera lektionen.

Syfte

Lektionstipset syftar till att träna eleverna på att samla argument i en elevnära fråga och att argumentera för eller emot läxor.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.