10 aug 2013

Kvinnor är hårda och män är mjuka – eller?

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Genus, Mediekunskap
Senast uppdaterad: 15 dec 2015

Medier påverkar våra bilder av hur det är att vara kvinna respektive  man. Den plats som män och kvinnor förväntas ta uttrycks inte bara i  vad som sägs, utan också i bilder och i vilka roller kvinnor och män  kommer till tals. Veckans lektionstips bjuder på tre enkla övningar som  ökar elevernas förmåga att genuskritiskt granska medier.

Syfte:

  • Studera hur kvinnor och män framställs i medier
  • Utveckla kunskaper om mediepåverkan i förhållande till genus

Förberedelser: tillgång till lokaltidningen, minst ett ex per elevgrupp om tre elever. Tillgång till kopieringsunderlaget med elevuppgifter: Kopieringsunderlag_Genus i tidningen.

För uppgift 3 på övning 1 behöver eleverna kunna söka på nätet. Denna uppgift kan strykas om det inte är möjligt.

Tidsåtgång: ca 1-2 lektioner. Ju tjockare tidning desto längre tid tar det för eleverna att genomföra uppgiften.

Övningar om genus i tidningen x3:
Våra föreställningar om kvinnligt och manligt är ofta djupt rotade sedan barnsben och därför särskilt svåra att genomskåda. Här ges träning i att avslöja och bearbeta en del av dessa fördomar.

Genomförande:
A. Dela in eleverna i smågrupper om ca tre elever i varje grupp. Det är viktigt att alla ges utrymme att se tidningens innehåll. Låt dem sedan gå på jakt i tidningen och lösa uppgifterna i kopieringsunderlaget.

Du kan behöva förklara orden genus och normer innan ni sätter igång. Kontrollera gärna att det i den tidning ni väljer att arbeta med finns exempel på det som övningarna lyfter fram. Det kan variera från dag till dag beroende på tidningsinnehåll.

B. Avsluta med en gemensam uppsamling. Skriv upp rubriken till varje övning på tavlan och fråga eleverna vad de kommit fram till. Hur duktig är er tidning på att tänka på genusperspektivet? Vad anser eleverna, får tidningen godkänt eller inte?

TIPS: Kontakta tidningen och låt redaktionen veta resultatet på er undersökning. Vill du så kan ni kombinera detta med att träna på att låta eleverna skriva insändare.

De tre övningarna nedan finns i: Kopieringsunderlag Genus i tidningen.

Övning 1: Hitta experten

Ofta intervjuar journalister manliga ”experter” inom det ena eller andra specialområdet som de ska skriva om. Därför försöker många tidningar att upprätta ”expertlistor” med bara kvinnor för att det ska gå lika lätt för en journalist att ringa en kvinnlig expert på trafik eller vapenexport eller vad det än må vara. Hur duktig är er tidning på att låta både män och kvinnor komma till tals?

1. Gå igenom tidningen i jakt på experter som får komma till tals i tidningen. Ringa in deras namn och räkna hur många som är män respektive kvinnor.

2. Spelar det någon roll vem som får utrymme att synas i tidningen som expert? Diskutera och motivera ert svar.

3. Upprätta en egen kvinnoexpertlista. Ni bestämmer själva fyra vitt skilda områden (yrken och/eller fritidssysselsättningar) och hittar sedan namn på kvinnor som kan något om det området. Kanske har ni en expert i klassen? Sök på nätet och fundera över egna kontakter.

Övning 2: Olika status?

Oftast spelar kön ingen roll i sammanhanget men alltför ofta utgår man från att mannen är norm och kvinnan undantaget. Vem är norm i er tidning?

1. Bläddra igenom tidningen och stryk under ställen där journalisten markerar att det handlar om en kvinna även när det inte är spelar någon roll för innehållet och budskapet i artikeln. Exempelvis den kvinnliga arkitekten.., den kvinnliga bilföraren…, den kvinnliga läkaren.. och så vidare.

2. Hur många platser hittade ni?

3. Hittar ni motsvarande sätt att uttrycka sig om män? den manlige cyklisten.., den manlige affärsinnehavaren?

4. Varför är det viktigt att synliggöra normer?

Övning 3: Räkna bilder!

I Sverige är vi hälften män och hälften kvinnor. Det är enkelt. Men i de svenska morgontidningarnas nyhetsrapportering är det vanligare att män intervjuas och syns på bild (källa: http://www.kvinnatillkvinna.se/granskning-av-media). Förklaringen brukar vara att några av tidningens viktigaste bevakningsområden, inrikes och utrikespolitik, ekonomi och sport, domineras av män. Stämmer detta i er tidning? Kontrollera hur det ligger till.

1. Klipp ut bilder i tidningen och sortera sedan bilderna i tre högar: Bilder med bara män, bilder med bara kvinnor, och bilder med både män och kvinnor.

2. Hur många bilder blev det i varje hög?

3. Kunde ni se något mönster för i vilka delar av tidningen det fanns bilder på män och i vilka delar det fanns bilder på kvinnor, t ex fler kvinnor än män på sportsidan eller tvärtom?

4. Hur väl tycker ni att följande påstående stämmer? Vi påverkas mycket av bilder i medier! Diskutera och ringa in ert svar.

stämmer inte alls

stämmer litegrann

stämmer ganska bra

stämmer helt

Arbeta mer med medier och genus

Mediekompass har ett helt lärarmaterial fyllt med övningar!

Medier och genus

Kopplingar till skolans styrdokument i ämnet samhällskunskap

Årskurs 7–9
Hur individer och grupper framställs i medier, till exempel utifrån kön och etnicitet.

Gymnasiet
I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati och jämställdhet.

Förberedelser

tillgång till lokaltidning
tillgång till koperingsunderlag

Syfte

Studera hur kvinnor och män framställs i medier
Utveckla kunskaper om mediepåverkan i förhållande till genus

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.