04 sep 2012

Kvinnligt och manligt i debatten

Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Välj ett eller flera intressanta debattämnen. Klipp två, fyra, sex eller åtta debattartiklar skrivna av lika många kvinnor som män. Klipp bort skribenternas namn. Kopiera så att varje grupp får samtliga.

Eleverna försöker avgöra om kvinna eller man skrivit debattartikeln utifrån:
* ämnet
* argumentationen
* åsikterna
* språkbruket

Gå igenom debattartikel för debattartikel och låt eleverna förklara sina gissningar. Presentera skribenten och diskutera klassens gissningar och förklaringar.
Gå tillbaka till de inledande frågorna och försök ta ställnin: Är kvinnor/män engagerade i samma frågor? Har de olika åsikter? Skiljer sig språkbruket åt?

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.