22 sep 2013

Kungens privatliv – skvaller eller viktig nyhet?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Övningarna lägger fokus på vilken typ av privatliv som är förenligt med att vara statschef och vilket ansvar medierna har att granska detta. Elevernas inställning till monarkin och om de upplever att det finns några problem med att man inte kan avsätta kungen diskuteras också.
Tipset innehåller bland annat handfasta värderings- och diskussionsfrågor samt en övning med utgångspunkt i två vitt skilda röster från debatten. Övningarna A-D kan användas fristående från varandra och flera avsnitt är tidlösa och inte direkt kopplade till bokens utgivning.
Finns det någon gräns för vad kungen får göra? Vad tycker du?

Koppling till skolans styrdokument:
Att diskutera frågor gällande demokratiska värden och att tolka, förankra, försvara och utveckla demokratin faller inom ramen för skolans uppdrag.

ÖVNINGAR:

A. Diskutera och värdera

Du kan välja att diskutera påståendena nedan i grupp/par/helklass eller att låta eleverna ta ställning till de olika svarsalternativen genom handuppräckning.

Ytterligare en möjlighet är att låta eleverna ta ställning genom att placera sig på skyltar utlagda på klassrumsgolvet med texten: “ja”, “nej” och “kanske” eller genom att placera sig i klassrummets olika hörn där varje hörn representerar ett svarsalternativ. Se olika varianter nedan. Lyft några röster från varje alternativ och låt eleverna berätta hur de tänker.

4-hörn

Uppgifterna om kungen och boken har fått så mycket publicitet för att…

 • Människor gillar skvaller
 • Den tar upp en viktig fråga gällande lämpligt beteende för en statschef
 • Medier vill sälja tidningar och utnyttjar läget
 • Öppet hörn (eget alternativ)

Att media tar upp boken och diskussionen kring kungens festvanor är bra!

 • Håller helt med
 • Håller delvis med
 • Håller inte alls med
 • Kan inte ta ställning

Ja, nej, kanske

Fredrik Reinfeldt skulle ha varit tvungen att avgå om uppgifterna gällt honom
Ja, nej, kanske

Det hade blivit mer uppståndelse om uppgifterna gällt drottning Silvia
Ja, nej, kanske

B. Var går gränsen?

Rita förslagsvis upp en skala på tavlan med stegen nedan. Diskutera tillsammans med eleverna var de tycker att gränsen går för när de tycker att kungen bör avsättas. Kanske vill eleverna ändra skalstegen nedan? Ta i så fall gärna upp det i diskussionen.

SKALA: kungen blir buddist – kungen är full offentligt – kungen går på strippklubb – kungen försnillar statliga pengar – kungen köper sex – kungen mördar någon

Diskutera sedan tillsammans med eleverna om de tror att man kan avsätta kungen och i så fall för vilken typ av handlingar. Använd denna artikel i Aftonbladet.

Frågor till artikeln:

 • Är det ok eller inte att statschefen i princip inte kan avsättas?
 • Spelar det någon roll vilken religionstillhörighet statschefen har? Är det förenligt med demokratiska värderingar att ha ett krav på att statschefen ska vara protestant?

C. Vettigt eller ej? Välj citat från debatten

Bokförläggaren Kristoffer Lind och författaren Herman Lindqvist har båda skrivit om uppgifterna gällande kungen men har helt olika ståndpunkt gällande huruvida publicering var lämplig.

Dagens Nyheter: Kungen ska behandlas på samma sätt som statsministern

Aftonbladet: Monarken har rätt till sitt privatliv

Förslag på arbetssätt:

 • Ge eleverna i uppgift att läsa de två debattinläggen, gärna i par. Låt dem välja ut och kommentera 1-3 citat från varje artikel som de fastnar mest vid och diskutera citaten med varandra.
 • Lyft elevernas pardiskussioner i helklass. Vad gjorde dem upprörda i debattinläggen? Vems synpunkt är mest vettig? Vad tycker eleverna själva?

Alternativt be eleverna att lägga sina valda citat i en låda och sedan drar du tre lappar som ni diskuterar gemensamt hela klassen.

BAKGRUND
Boken “Carl XVI Gustav – Den motvillige monarken” har trots ett blandat mottagande av kritikerna skapat en debatt om kungen och hans privatliv som tidigare inte tagits upp av medier.

Två händelser är enligt bokens författare Tove Meyer, Deanne Rauscher och Thomas Sjöberg särskilt kontroversiella eftersom de rör säkerhetsfrågor. Det handlar om påstådda kungabesök på internationella nattklubbar med dåligt rykte. Besöken skulle ha ägt rum i OS-staden Atlanta i USA år 1996 och på en klubb i Bratislava i Slovakien i början av 2008.

Expressen har avslöjat att en av huvudkällorna bakom boken är den ökände serbiske torpeden Mille Markovic, som dömts för en lång rad grova våldsbrott. Markovic hävdar att kungen och dennes vänner var stamgäster på hans svartklubb “Club Power” i källaren under restaurang Aquavit på Kungsholmen i centrala Stockholm i början av 1990-talet. Markovic påstår i boken att han försåg kungasällskapet med kvinnor från strippklubbar som underhållning.

Kungen har valt att varken bekräfta eller dementera uppgifterna i sak med hänvisning till att de skulle ligga långt tillbaka i tiden.

Vad tyckte du om den här övningen? Betygsätt gärna nedan!

Fler lektioner på Värdegrundens hemsida.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.