03 apr 2013

Kriget som aldrig tagit slut

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Tidsåtgång
Att sätta sig in i bakgrunden tar en lektion, eller mer, beroende på ambition. Fördjupning 1 är ganska omfattande och bör få minst en lektion. Fördjupning 2 kan bli en ganska snabb affär och fördjupning 3 beror ju på vad som händer. Men det här är ju ett gyllene tillfälle att få eleverna att följa med i medierna!

Bakgrunden

För att förstå dagens komplicerade situation måste man gå tillbaka i historien. En av de bästa saker som finns att hämta i dagstidningar och andra medier när man vill lära sig något är nyhetsgrafik. Grafiken gör ofta komplicerade sammanhang konkreta och lättare att förstå. De innehåller kartor, fotografier, teckningar och text.
Titta på denna länk från Sveriges Radio som exempel. En bättre översikt över Koreakrigets förlopp får man leta efter.

Sök efter bra nyhetsgrafik. Leta i både papperstidningar och nätupplagor. Har era lokala tidningar bidraget med något? Bredda gärna det här. Bara att eleverna lär sig utnyttja nyhetsgrafiken i olika sammanhang är värdefullt nog!

Fördjupning 1: Vad kan han tänkas vilja med det här?

Nordkoreas diktator Kim Jong Un säger att han ska anfalla USA. Och vi tänker: Vilken idiot! Nordkorea kan ju inte anfalla USA.
Det vet naturligtvis ledningen i Pyongyang också – så vad vill de åstadkomma?

Arbeta två och två i klassen och sök bland tidningsartiklar om krisen i Korea. Låt några par leta reda på och arbeta med faktaartiklar, det vill säga nyhetsartiklar och reportage, medan andra arbetar med åsiktstexter som ledare och krönikor, bloggar, etc. Sammanställ och diskutera.

Fördjupning 2: Den stängda gränsen – inte helt stängd

Förståelse av Koreaproblemet hittar vi naturligtvis i de stora skeende, krig och uttalanden från Pyongyang, Seoul och Washington, men även i det lilla, de små händelserna som belyser nuet.
Varje dag passerar många människor gränsen vid 38:e breddgraden, den som ska vara så hermetiskt tillsluten. Sök på begreppet Kaejong. Vilken betydelse har det här industrikomplexet?

Läs och lyssna på Aftonbladet.

Titta även på Dagens Industri.

Fördjupning 3: Följ utvecklingen!

Läs utrikesrapporteringen i din lokala tidning och/eller följ den i de stora medierna.
Slutar de högljudda hoten när USA:s militärövning i området avslutas? Eller får vi plötsligt reda på vad Pyongyang var ute efter? I skrivande stund finns många frågetecken.

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Gymnasiet
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

 

 

 

Förberedelser

Tillgång till datorer för eleverna så att de kan söka på tidningarnas hemsidor och andra informationskällor på nätet.

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.