22 sep 2013

Köp- och säljannonser

1-34-6
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 sep 2015

Leta annonser i tidningen
Låt eleverna klippa ut så kallade eftertextannonser (privata köp- och säljannonser om möbler, cyklar, husdjur med mera) eller bostadsannonser.

Dramatisera
Eleverna arbetar sedan i mindre grupper med att dramatisera en situation som utspelar sig utifrån någon av annonserna.
Exempel:
Telefonsamtal där en intresserad köpare ringer och förhör sig om den annonserade varan.
En person eller familj kommer hem till en annan familj för att titta på deras villa som annonserats ut i tidningen.
Låt de agerande förbereda sina roller utan att motspelaren vet hur de kommer att agera.
Spela upp för klassen och diskutera vad som hände.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.