22 sep 2013

Kokain i avloppsvattnet – 3000 doser per dag

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Syfte
ANT-frågorna ska ha en central plats i skolans vardagliga arbete. Genom mediernas belysning av frågan så hamnar debatten om alkohol, narkotika och tobak ofta i fokus. Dra nytta av detta för att kontinuerligt hålla frågan aktuell på din skola.

Gör så här:
Presentera nyheten med hjälp av någon av länkarna nedan, eller genom ett samtala med eleveran utifrån vad de redan känner till om nyheten.

Värdera och diskutera
1. En kommentar på bloggen zaramis.nu lyder:
“Jag tycker i alla fall att det är sjukt mycket (3000 doser/dag) för då har de ju inte ens räknat med alla andra droger folk petar i sig. Känns som om typ var tionde människa man möter skulle kunna vara en missbrukare. Hur mycket misär och samhällskostnader blir inte det?”
– Är du oroad över drogproblematiken?
Ja, nej, vet inte? Varför/varför inte?
– Varför är kokainanvändningen så stor tror du?
Dålig information, Det är inte så farligt, för låga straff, eget alternativ?
– Tror du droganvändning kommer öka eller minska i framtiden?
Öka, minska – Motivera?
– När skulle du börja reagera mot drogmissbruket?
Om någon kompis började droga, om det skulle bli för dyrt att ge alla vård, om barn börjar missbruka, aldrig, jag är engagerad redan nu – Motivera ditt svar!

2. Gymnasieskolor i Nässjö och Landskrona har beslutat att införa slumpvisa, men frivilliga, drogtester på sina elever.
– Är det OK? Ja, nej, kanske? Varför/varför inte
– Dela klassen i mindre grupper. Låt hälften av grupperna samla argument för slumpvisa drogtester, andra hälften mot. Anordna sedan en minidebatt i klassen efter att klassen samlat argument för och emot.

3. TV4 har själva låtit undersöka avloppsvattnet i Stockholm. Varför gör ett medieföretag det? Om inte medier gör den typen av undersökningar – vem skulle då kunna göra det?

Gör enkätundersökningar
Vad tycker andra? Låt eleverna utforma enkäter om drogproblematiken. Låt elever, föräldrar, lärare och annan skolpersonal svara. Presentera enkätresultaten på lämpligt sätt!
Pressetik: Diskutera först om det är lämpligt att publicera namn och bild om enkätfrågorna är känsliga att svara på.

Skriv åsiktstexter
Låt eleverna skriva var sin åsiktstext kring droger. Gärna för publicering!
Studera först olika typer av åsiktstexter: insändare, debattartiklar, blogginlägg, eller liknande.
Läs mer och hitta lektionsförslag och information om åsiktstexter i Tidningens texter B.

Bakgrund
3,3 procent av alla svenskar har någon gång tagit kokain, enligt en ännu opublicerad studie från Folkhälsoinstitutet. Det är tre gånger så många som för tio år sedan.
Bland kvinnor i åldern 15-24 år är siffran 2,7 procent, bland män i samma ålder har bara 0,5 procent tagit kokain.
Kokain är den drog som ökar mest i Sverige (möjligen ökar cannabisanvändandet lika mycket) enligt CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings) rapporteringssystem om droger.
Källa: SvD, Kokainmissbruk märks i avloppet

Länkar
Dagen
3000 doser kokain under ett dygn
Expressen
Kokainet flödar – i avloppsvattnet
Svenska Dagbladet
Kokainmissbruk märks i avloppet
TV4 – Kalla Fakta

Tidningen i Skolan
Tidningens texter B

Fler lektioner
Fler lektioner på temat alkohol och narkotika hittar du på Värdegrundens hemsida.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.