22 sep 2013

Katastrofnyheter – kan väcka elevernas medvetenhet

Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Kontexten
* Var i tidningen hittar du materialet? Observera att händelsen kan behandlas på fler håll som till exempel nyhetsplats, ledarsida, kultursida, debatt.
* Finns nyheten på löpsedeln eller förstasida?
* Finns bild/er till nyheten?
* Vad ligger intill?
* Finns nyheten även i andra medier?

Egen nyhet eller nyhetsbyrå
Har tidningen egen korrespondent i området eller får man allt från landets nyhetsbyrå? Varifrån kommer bilderna? Nytagna eller arkivbilder?

Källor i artiklarna
– iakttagelse på plats
– intervju med ögonvittne/n – makthavare eller vanligt folk?
– intervju på plats eller per telefon?
– pressmeddelande
– presskonferens

Vilka kommer till tals?
* Om man pekar ut skyldig/a får dessa komma till tals?
* Vem kan tjäna på att sovra i informationen?
* Vem/vilka kommer inte tilltals?

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.