31 aug 2013

Kärnkraftverk och härdsmältor – grafik och bilder för Smartboard och projektor

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

KOPPLING TILL LÄRO- OCH KURSPLANER
För grundskolan:
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  • värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

LÄNKAR
Grafik från Svenska Dagbladet som visar orsaker till lördagens explosion samt förklarar Ines-skalan för kärnkraftstillbud

Grafik från Aftonbladet som visar hur en reaktor sprängdes

Grafik från Sveriges Radio som visar tydligt vad en härdsmälta är och drar paralleller till Harrisburg och Tjernobyl

Grafik från Strålskyddsmyndigheten som visar hur svenska reaktorer fungerar (något avancerat)

METODIK
Visa grafiken och diskutera vad ni ser. Komplettera gärna med fakta från läroboken.

BAKGRUND
Information från Strålskyddsmyndigheten om hur ett svenskt kärnkraftverk fungerar

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.