31 aug 2012

Kärlek och hat på internet

7-9 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Lektionstipset utgår från en artikel i Svenska Dagbladet: Kärlek och hat på nätet

LÄRO- OCH KURSPLANEMÅL:
Mål i samhällskunskap som elever ska ha uppnått i år 9: Eleven skall:

  • kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska och värdera uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser

Mål att sträva mot i svenska i grundskolan. Skolan ska arbeta för att eleven:

  • utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan,
  • utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera.

GÖR SÅ HÄR
Läs SvD-artikeln, tyst eller högt. Låt eleverna välja vilka av frågorna de vill besvara. De kan besvara några få mer utförligt, eller bilda sig en snabb uppfattning kring de flesta frågorna. Låt eleverna skriva 15-20 minuter, och avsluta med en diskussion. Diskussionen kan förtydligas genom att påståenden skriva upp på tavlan som tankekartor eller spalter kring diskussionsområdets underrubriker:

  • Näthat
  • Nätkärlek
  • Annorlunda på internet
  • Vuxnas ansvar

Frågor till eleverna:
1. Vad känner du till om nät-troll eller näthat?

2. Har du eller någon kompis råkat ut för det? Vad hände?

3. I artikeln vill några internetförespråkare hellre tala om ”nätkärlek”. Vad vet du om det? Vad har du själv varit med om?

4. Hur allvarligt är det att utsätta någon för ”facerape”?

5. Har det hänt er? Vad hände?

6. Vad är det värsta som kan hända om någon kapar ens mejl- eller Facebookkonto?

7. Borde skolans nätverk stänga av Facebook? Varför/varför inte?

8. Borde näthat kontrolleras? Hur? Av vem?

9. Beter sig folk annorlunda på internet än i verkligheten? Om ja, annorlunda på vilket sätt? Positivt och negativt?

10. Beter du dig annorlunda på internet än i verkligheten? Om ja, annorlunda på vilket sätt? Positivt och negativt?

11. Är vuxna alltför kritiska till sociala medier som Facebook och bloggar?

12. Vad är det de klagar på i onödan? Vad borde de vara kritiska till när det gäller sociala medier?

13. Är tidningar och TV alltför kritiska till sociala medier som Facebook och bloggar?

14. Många tonåringar tillbringar mycket tid på nätet. Hur stor koll har dina föräldrar och andra vuxna runt dig på vad du gör på internet?

15. Hur stor koll borde vuxna och andra föräldrar ha?

16. Hur ska de skaffa sig det?

17. Tänk att du hade en son eller dotter som var lika gammal som du. Vad skulle du inte vilja att den gjorde på internet?

18. Om du hade en son eller dotter i din egen ålder – skulle du vilja vara vän med den på Facebook då? Varför/varför inte?


BAKGRUNDSLÄNKAR

Ytterligare en artikel från Dagens Nyheter om kapning av facebook-konton: Facerape drabbar hälften av de unga

Datainspektionens rapport

Mer från Mediekompass
På ämnet internet och sociala medier finns också ett lärarmaterial utgiven av Mediekompass och Statens Medieråd utifrån rapporten Ungar och medier 2010.

Lärarhandledning UngarMedier 2010

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.