22 sep 2013

Källkritik: Analysera konflikten mellan Nord- och Sydkorea

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: Källkritik
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Läs notisen i Dagens Nyheter.

Frågor att ställa i klassrummet:
1. Vad vet du om Nord- och Sydkorea?
Lista elevernas kunskaper om Nord- och Sydkorea på tavlan, både historiska och aktuella händelser.

2. Vilken bild ger nyheten av Nordkorea?

3. En professor anges som källa. Vilken trovärdighet har en professor i allmänhet? I detta specifika fall?

4. Har journalisten kontrollerat uppgiften med en källa i Nordkorea? Varför/varför inte? Hur framgår det i notisen?

5. Tror ni att detta är sant? Varför/varför inte?

6. Skulle ni ha publicerat en sådan här notis? Tycker ni att TT har varit tillräckligt källkritisk?

Länkar med bakgrundsfakta:
Wikipedia om Nordkorea.
Wikipedia om Sydkorea.
NE om Nordkorea. Kort version, kräver ej inloggning.
NE om Sydkorea. Kort version, kräver ej inloggning.
Landguiden. Kräver abonnemang som ofta finns på skolbibliotek.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.