04 sep 2013

Jordbävning och tsunami – grafik och bilder för Smartboard och projektor

Arkiv
Kurs: Geografi, NO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

KOPPLING TILL LÄRO- OCH KURSPLANER
För grundskolan:

  • Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

LÄNKAR
Rörlig grafik från Aftonbladet som visar hur en jordbävning sker

Rörlig grafik från Aftonbladet som visar hur en tsunami sker

Grafik från Svenska Dagbladet som visar jordbävningsrisker i världen

Interaktivt bildspel från New York Times som visar före-efter-satellitbilder på ödeläggelsen i Japan

Bildspel från Svenska Dagbladet med 70 bilder över tsunamins framfart i Japan

Grafik i Aftonbladet över jordskalv i Sverige

METODIK
Visa grafiken och diskutera vad ni ser. Komplettera gärna med fakta från läroboken.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.