10 aug 2013

Inför FN-dagen 24/10. Dödsstraff – vad tycker du?

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Inledande värderingsfrågor
– Tycker du att alla människor har rätt att leva? Ja, nej eller kanske?
– Tycker du att staten ska ha rätt att avrätta en människa för att garantera andras säkerhet? Ja, nej, kanske
– Skulle det vara okej att staten dödar en människa för att förhindra att många andra människor dödades?
– Be eleverna motivera sina ja, nej eller kanske svar.

Bakgrund
2006 års samhällsbarometer visade enligt tidningen Metro att 33 procent i Sverige ansåg att det finns brott som borde bestraffas med döden, och 56 procent emot.

Förra året avrättades 2 390 människor i världen. På grund av att många länder inte offentliggör någon statistik är de verkliga siffrorna troligtvis betydligt högre.
I USA har stödet för att pedofiler ska kunna dömas till döden, även om de inte gjort sig skyldiga till mord ökat. Här kan du läsa en artikel om detta i SvD.

Kina står för ca 72 % av världens dödstraff. Tidigare i år skrev medier mycket om den så kallade mjölkskandalen i Kina. Minst sex barn dog och nästan 300 000 insjuknade sedan de druckit mjölk som förorenats med melamin. Två personer dömdes till döden efter skandalen. Läs mer här.

För och emot
Sverige och EU är emot dödsstraff oavsett vad den åtalade döms för. Dödsstraffet bryter mot artikel 3 i FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna som säger att ”Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Dödsstraffet bryter också mot artikel 5 i denna deklaration som säger att ”ingen människa för utsättas för tortyr, eller annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandlig eller bestraffning.”

De länder som fortfarande har kvar dödsstraffet brukar framhålla att dödsstraffet är avskräckande. Ett annat vanligt argument är att man ska skipa fullständig rättvisa.

Att våga välja sida
Genom att lyssna på andra och själv formulera sina tankar får man större förmåga att ta ställning i olika frågor. Ämnen som till exempel dödsstraff handlar om det viktiga existentiella samtalet, om etik och moral, och fördjupar kunskapen om oss människor som kännande och tänkande varelser.

Läs, undersök, diskutera och skriv
– Välj någon av ovanstående artiklar eller välj en egen aktuell artikel som väcker funderingar om vad som kan uppfattas som rätt eller fel. Läs upp artikeln och låt eleverna, utan betänketid ta ställning för eller emot. Var och en ska sedan skriva ner olika motiveringar för sitt ställningstagande. Låt eleverna i grupper diskutera sina ståndpunkter.

– Diskutera olika aspekter på dödsstraff i klassen. Sök vidare underlag för diskussionen genom till exempelvis dessa länkar:
Dödsstraffet i världen 2008
Rapporterade avrättningar 2008
Filmklipp
Allt fler länder väljer bort dödsstraff

Lättläst om de mänskliga rättigheterna på Regeringskansliets hemsida
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, lättläst

Värderingsövningar inför FN-dagen från Svenska FN-förbundet
Värderingsövning fyra hörn
Termometern – värderingsövning

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.